Tarih

tarihi olaylar ve karakterler

Şang Kralı Şu

Şang hanedanının son kralı Şu, M.Ö 1075 ile 1046 yılları arasında hüküm sürdü. devlet işlerinden tamamen bağımsız yaşarken ahlaksızlıkları ve zalimlikleri ile şöhretine şöhret katıyordu. […]

Yunan Medeniyeti

Bugünkü Yunanistan toprakları ile çevresinde yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların M.Ö. 756 (Arkaik dönem) ile M.Ö. 146 (Roma işgâli) tarihleri arasındaki dönemine verilen addır. […]

Alfabenin icadı

İnsan alfabetik yazının nasıl başladığı konusunda hep meraklı olmuştur. “Tarihin babası” Herodotos, Fenikelilerin Yunanistan’a Kadmos adında bir adamla geldiklerini, yazıyı ve diğer sanatları onların getirdiğini […]

Sümer Şehir Devletleri

Sümer bölgesi Mezopotamya’nın güney ucunda, Dicle ve Fırat nehirleri arasında, sonradan Babil olmuş, günümüzde de Irak’ın Bağdat şehrinden Basra Körfezi’ne kadar olan alan idi. Sümer şehri, Sümerlerden önce yaşamış ve Sümerce konuşmayan ve Sami olmayan bir halk tarafından, MÖ 4000 – […]

Yazının İcadı

  YAZI, insanların, konuşma dışında duygu, düşünce vs meramlarını anlatabilmek için başvurdukları, belli işaretler ve işaret sistemlerinden meydana gelmiş bir ifade vasıtasıdır. Yazı, insanoğlunun en […]

Tekerleğin İcadı

   Tekerlegin bulunuşunda, Amerikalı arkeolog Speiser, Gawra’da, M.Ö. 3.000–2.500 yıllara ait tekerlek kalıntılarına rastlamış; İngiliz meslektaşı Woolley ise Ur’da, M.Ö. 2.950 yıllarından kalma bir mezardan […]