Eğitim

Adalet Bölümü Nedir?

MYO’larda eğitim veren Adalet bölümü, savcı, hâkim ve avukatlar ile birlikte çalışan, hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel kavramlardan hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, sunulan hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli işleyişini sağlayan adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hukuk sisteminde her geçen gün daha doğru ve hızlı sonuç almaya yönelik uygulamalar, hukuk alanında çalışan personel ihtiyacını her geçen gün arttırmaktadır. Vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi, yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda, yargı örgütü başta olmak üzere sektörün temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacı artmaktadır. Yakın gelecekte, evrensel hukuk ilkelerine bağlı nitelikli ve bilgili insan gücüne ihtiyaç giderek artmaktadır.

Puan Tipi : TYT

Öğretim Süresi :  2 YIL

Türkiye Toplam Kontenjanı : 14510

Ek Puan Verdiği Lise Türü : Adalet Meslek Liseleri

Adalet Bölümü İş İmkanları

Programı başarıyla bitiren öğrencilerin iş başvurusu yapabilecekleri kurumlar ve birimler aşağıdaki gibidir.

 • Adalet Teşkilatı
 • Mahkemeler
 • Cumhuriyet Savcılıkları
 • İcra daireleri
 • Devlet Daireleri
 • Ceza İnfaz kurumları
 • Seçim Kurulları
 • Noterlikler
 • Çeşitli Kamu ve İktisadi Kuruluşları
 • Hukuk Büroları
 • Şirketler (Takip Büroları ve Sigorta Şirketleri)
 • Özel İktisadi İşletmeler
 • Özel sektörde Şirketler
 • Bankalar

Yeterlilik / Pozisyon

 • İcra müdürü, müdür yardımcısı, memuru, şube müdürü
 • Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü
 • Zabıt Kâtibi
 • Mübaşir
 • Gardiyan

Staj

Adalet ön lisans programında zorunlu staj yoktur. Fakat öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yaz aylarında 1-2 süre ile alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarda staj yapmaktadır. Bu anlamda bir holding veya grup şirketleri desteğini almış ve staj kolaylığına sahip vakıf üniversiteleri aşağıdaki gibidir;

 • Altınbaş Üniversitesi (Altınbaş Holding)
 • Ayvansaray Üniversitesi (Doğa Sigorta)
 • Kadir Has Üniversitesi (Has Şirketler Grubu)

DGS’ye Girerek Adalet Bölümü Mezunları Hangi Bölümleri Tercih Edebilirler

Adalet mezunu olarak adayların DGS ile geçiş yapabileceği bölümler şunlardır:

 • Hukuk Fakültesi

Adalet bölümünden mezun olarak yukarda bahsedilen bölümleri tercih etmek için eğer herhangi bir özel şart veya koşul yoksa adayların sadece tercih etmeyi düşündükleri bölümün DGS puan türünden yeterli puanı alması gerekmektedir.

Adalet mezunu olarak girilebilecek bölümlerin DGS ile tercih edilebildiği puan türleri aşağıdadır.

 • Hukuk Fakültesi –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü