Yazar: Mustafa Arif

Tarih

Cadı Avcısı General ; Mathew Hopkins

I. Charles ve parlamento yanlıları arasında gerçekleşen İngiliz iç savaşı 1642 yılında başladı. savaş esnasında Mathew Hopkins adında bir avukat cadı avcısı olarak ün yaptı. Belirli bir ücret karşılığında Hopkins ve yardımcısı John Stearne Doğu İngiltere ve komşu illerde cadı avlıyordu. İlk kurbanı, şeytanla yattığını itiraf ettirene kadar işkence ettiği […]

Genel Kültür

Anglo-Saxon Edebiyatında Hırsız Romantizmi – Dick Turpin

Anglo Saxon edebiyatında hırsızlık temalı hikayeler ve romanlar göze çarpar. Örneğin  “Oliver Twist” Charles Dickens’ın bu konudaki en iyi örneği olarak görülebilir. Roman boyunca, İngiltere’de hırsızlık salgınının nasıl yayıldığı ve nasıl önüne geçilemeyecek bir hal aldığı göz önüne serilir. Yine Robin Hood gibi zenginden alıp fakire dağıtan hırsızlar Anglo-Saxon halk kültüründe kült bir kahramanlık […]

Editörün Seçtikleri, Tarih

II. Nebukadnezar (BuhtünNasr)

Nebukadnezar (M.Ö 630-561), İncil’de Kudüsü fetheden zalim kral olarak tasvir edilmektedir. İlk Tapınağı yıkmış ve Yahudileri Babil’e sürmüştür. ‘Yeremya Kitabı’nda bu dönemde yaşananlar son derece keskin metaforlarla anlatılır.  Örneğin ”Babil kralı Nebukadnezar beni mahvetti. Bana eziyet etti. Beni boş bir vazoya döndürdü, bir ejderha gibi yutuverdi beni. Benim etimle karnını […]

Tarih

İmhotep

Pek çok tıp tarihinde Yunanlı doktor Hipokrat tıbbın babası olarak anılır. Ne var ki onun doğumundan 2000 yıl önce Mısırlı bir bir mimar ve rahip olan İmhotep, veremden diş ağrısı ve kireçlenmeye kadar pek çok hastalık için tedaviler geliştirmiştir. Gerçekten de M.Ö 2650 yıllarında Mısır’da yaşiayan imhotep tarihin ilk doktoru […]

Tarih

Romalı General Coriolanus

Gaius Martinus Coriolanus, Volscianlar karşısında büyük bir zafer kazanmış Romalı bir kumandandır. Daha sonra Romalılar tarafından hizmetlerinin takdir edilmemesine öfkelenerek Roma’nın baş düşmanlarından biri haline gelmiştir. Gaius Martinus Coriolanus’un ihaneti, William Shakespeare‘in ünlü Coriolanus  trajedisine konu olmuştur. Her ne kadar Roma tarihçileri Plutarch ve Livy General Coriolanus’dan bahsediyor olsalar da gerçek […]

Politika

Çaydanlık

Sabahattin Ali’nin meşhur bir hikâyesi vardır; Çaydanlık. Hapse giren bir adamın ölümü ve daha sonra cenaze üstüne gelen karısının davranışlarını anlatır. Mahpus ölmüştür ve karısına haber vermişlerdir. Apar topar gelip, o değilden bir iki gözyaşı döken kadın, daha sonra kocasının eşyalarını toplamaya başlamıştır. Bulamadığı çaydanlık için ortalığı velveleye vermiş, bir […]

Tarih

Peter Stumpp : Kurt Adam

16. yüzyılın sonlarına doğru Almanya’nın batısındaki bedsburg şehri birçok canice işlenmiş cinayete sahne oldu. 1589 yılında bir grup avcı çeyrek asrı aşkın bir süredir kurt adam olduğunu iddia eden ve yerli bir çifci olan Peter Stumpp adındaki katili nihayet yakalayabildi. Askıya alındığı işkence esnasında Stumpp, cinayetlerinin korkunç sebebini açıkladı. İddia […]

Editörün Seçtikleri, Tarih

Malleus Maleficarum ve Cadı Avları

İlk olarak 1486 yılında Almanya’da yayınlanan Malleus Malleficarum (Cadıların Çekici) korkunç bir işkence akımına neden oldu. ikisi de engizisyoncu olan Heinrich Kramer ve James Sprenger tarafından yazılıp Katolik kilisesi tarafından onaylanan bilimsel eser, 1520 yılına kadar 14 baskı yaptı. Ağırlıklı olarak kadınlara odaklanan kitap kadınların cadılığa daha meyilli olması, cadıların […]

Tarih

Şang Kralı Şu

Şang hanedanının son kralı Şu, M.Ö 1075 ile 1046 yılları arasında hüküm sürdü. devlet işlerinden tamamen bağımsız yaşarken ahlaksızlıkları ve zalimlikleri ile şöhretine şöhret katıyordu. sarhoşların dolup taştığı alem geceleri ise sarayın günlük rutin uygulaması haline gelmişti. Şu’nun bildik en büyük çılgınlıklarından birisi kızarmış et parçalarının havada asılı olduğu şarapla […]

Tarih

Yunan Medeniyeti

Bugünkü Yunanistan toprakları ile çevresinde yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların M.Ö. 756 (Arkaik dönem) ile M.Ö. 146 (Roma işgâli) tarihleri arasındaki dönemine verilen addır. M.Ö. 2.000 yıl önce, Girit Adası’nda ve Yunanistan Yarım adası’nda yaşayan insanlar ileri bir uygarlık kurmuşlardı. Bu eski uygarlıklara ilişkin bilgiler, büyük ölçüde, arkeologlarca bulunan […]

Tarih

Alfabenin icadı

İnsan alfabetik yazının nasıl başladığı konusunda hep meraklı olmuştur. “Tarihin babası” Herodotos, Fenikelilerin Yunanistan’a Kadmos adında bir adamla geldiklerini, yazıyı ve diğer sanatları onların getirdiğini yazar. Yazının kökeni muammalarla doluysa da, ilk alfabe bilmecesi hepsinden şaşırtıcıdır. Bunun eski Yunanlılar yoluyla modern dünyaya eriştiği iyi bilinmektedir -alfabe kelimesi Yunan dilinin ilk […]

Tarih

Sümer Şehir Devletleri

Sümer bölgesi Mezopotamya’nın güney ucunda, Dicle ve Fırat nehirleri arasında, sonradan Babil olmuş, günümüzde de Irak’ın Bağdat şehrinden Basra Körfezi’ne kadar olan alan idi. Sümer şehri, Sümerlerden önce yaşamış ve Sümerce konuşmayan ve Sami olmayan bir halk tarafından, MÖ 4000 – 2350 yılları arasında kurulmuştur. Bu halka günümüzde Proto-Fıratlılar / Ubaidliler denmektedir. Ubaid ismi Al-Ubaid şehrindeki kazı alanından gelir. Ubaidliler Sümer şehrinde kurulmuş ilk medeniyettir. Bataklıkları tarım için kurutmuşlar, ticaret, […]