Dinler & İnançlar

Dinler ve inanç sistemleri hakkında bilgiler sunar

Dinler & İnançlar

Yunan Mitolojisi – Bölüm 1 – Başlangıç

Yunan Mitolojisinde Başlangıçta hiçbirşey yoktu sadece uçsuz bucaksız bir karanlık. Yunanca’da böylesi bir boşluğun adı Kaos‘tu ve mitolojide de böyle adlandırıldı. Gaea, Uranüs, Pontus ve Tartarus Sonra, hatta daha zaman mefhumunun dahi öneminin olmadığı bir dönemde kaosun içinden madde türedi, katılaştı ve yeryüzünü oluşturdu. işte bu oluşan yeryüzü canlı bir […]

Dinler & İnançlar

Sünni ve Şii Dünyasında Aşure Günü

Aşure günü Müslüman dünyasına ait dini bir gelenektir. Aşure’nin kelime anlamı ”onuncu” olup islami takvime göre ilk ay olan muharrem ayının 10. gününü işaret eder. Günümüzde farklı gerekçe ve perspektifle sünni ve şii inanç dünyasında önemli yer tutmuştur. Şii Perspektifi Hz. Muhammed (SAV)’in vefatından sonra İslam toplumunda kimin başa geçeceğine […]

Dinler & İnançlar

Lehi ve Joseph Smith – Amerika’nın Mormon Peygamberleri

Farklı bir Hristiyan inancı olan Mormonizm’in lideri Joseph Smith 1805 yılında ABD’de çiftci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 15 yaşında ormanlık bir alanda yalnız başına ibadet ederken Tanrı’nın kendisine göründüğünü ve tüm günahlarının  bağışlandığını iddia etti. Yine 18 yaşında kendi tanıklığına göre, 21 Eylül 1823 gecesi Tanrı’ya dua ederken […]

Dinler & İnançlar

Cizvitler, Loyolalı İgnatius ve Fethullahçılarla Benzerlikleri

Sakat bir ispanyol askeri olan İgnatius de Loyola 1534 yılında Cizvitler olarak da bilinen İsa Topluluğunu kurarak Avrupa tarihine damgasını vurdu. Önderliğini yaptığı topluluk bir süre sonra geniş bir organizasyonu olan yaygın bir dini akıma ve Avrupa çapında ciddi bir güç haline dönüşecekti. Liderliği altındaki Cizvitler Protestanlığın yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde […]

Dinler & İnançlar

Davut ve Calut, Bir İsrail – Filistin Hikayesi

Davut peygamber İsrail’in ikinci ve en büyük kralıydı.  Hem peygamber, hem hükümdardı. Soy bakımından Yakub aleyhisselâmın Yehuda adlı oğluna dayanır ve Süleyman peygamberin de babasıdır. Kudüs’te doğdu. Kendisine 4 kutsal kitaptan biri olan Zebur verildi. İsmi Kur’an-ı kerim’de on altı yerde geçmektedir. Müslümanlar arasında genelde hatalı bir kronolojik üçleme yapılır. Bu hata […]

Dinler & İnançlar

Taoculuk Nedir?

Taoculuk, Çin’in antik manevi geleneklerinden biridir. Bugün hem bir felsefe hem de bir din olarak görülür. Taoculuğu bir din olarak kabul eden insanlar Bu dinin en önemli kişisi olan Lao-Tzu’yu  tanrı olarak kabul ederler. Taoculuk, MÖ yaklaşık 700’den 200 yılına kadar yaklaşık beş yüzyıl kadar süren, yüz düşünce okulu olarak […]

Dinler & İnançlar

Talmud Nedir ?

Talmud Tevrat üzerinde hahamların yüzlerce yıllık yorumlarını derler ve Yahudi dininde temel bir metin olarak görülür. Talmud iki kısımdan oluşur. ilki Mişna’dır. Tevrat H.z Musa’ya indirildiğinde yazılı metne bir dizi sözlü öğretinin eşlik ettiği inanılır. MS 200 civarında Yahudi tapınakları yıkılmıştı ve topluluk sert baskıların hedefiydi. Bu ikincil öğretileri kaydetmek […]

Dinler & İnançlar, Tarih

Ayasofya’nın Tarihi

Ayasofya İstanbul’da İmparator Jüstinyen’in kişisl gözetimi altında bir Hristiyan katedrali olarak inşa edildi. Kilisenin takdis töreninde Hükümdar Jüstinyen’in, Kudüs’teki ünlü Süleyman Tapınağını yaptıran H.z Süleyman’ı geçtiğini iddia ettiği söylenir. Ayasofya, VI. yüzyılın ortalarında Mimarlık Üzerine başlıklı bilimsel bir bizans eserindeProcopius tarafındanen ince ayrıntısına kadar anlatılmıştır. Bu anlatılara göre Heliopolis’deki bir Mısır […]

Dinler & İnançlar

Ağlama Duvarı’nın Hikayesi

 Hazreti Süleyman ilk Yahudi tapınağını Küdüs’te M.Ö 10. yüzyılda üç ana amaç belirleyerek inşa etti. Birincisi Yahudi inancının İsrail’deki merkezi olması, İkincisi Tanrıya adanan hayvanların kurban edilme yeri olarak kullanılması ve üçüncüsü,Musa’ya Sina dağında verilen ve içinde 10 emri barındıran Ahit Sandığı için kalıcı bir ev olması. İsrail tarihindeki en […]

Dinler & İnançlar

Hindu Destanları Mahabharata ve Ramayana

Hindu geleneğinde iki önemli destan vardır bunlar Mahabharata ve Ramayana‘dır.  Bharata İmparatorluğunun büyük destanı anlamına gelen Mahabharata Destanı biline en eski destan olduğu gibi 100000’den fazla mısrasıyla biline en uzun ikinci Destan olarak da kabul edilir. Köklerinin M.Ö 3000 yılına kadar izi sürülebilir lakin şimdiki şekli M.S 300-400 yılları arasında […]

Dinler & İnançlar

Şintoizm

Japonyanın yerel dini olan Şintoizm, Japon kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Şintoizm M.S 300 ile 600 yılları arasında ortaya çıktı. En önemli tanrısı güneş tanrıçası olarak da bilinen Amaterasu‘dur Amaterasu’nun torunlarının japonya’yı birleştiren İmparator ve onun soyundan gelen ailesi olduğuna inanılır. Yani İmparator ve ailesi aslında yarı tanrı olarak görülür. Efsaneye göre Amaterasunun […]

Dinler & İnançlar

Karma Nedir?

Karma Hindu inancının merkezi olup ahlaki bir sebep sonuç döngüsüdür. Hinduizm gelenekleri, M.Ö 3000 yılına kadar gider ve aslında bu inancın bilinen bir kurucusu yoktur. Hindular doğum, yaşam ölüm ve reenkarnasyondan oluşan bir döngüye inanırlar. Yaşam boyunca bir kişinin iyi veya kötü eylemleri o kişinin karmasını etkiler. Bu kavram ne […]