Ay: Temmuz 2015

Tarih

Peter Stumpp : Kurt Adam

16. yüzyılın sonlarına doğru Almanya’nın batısındaki bedsburg şehri birçok canice işlenmiş cinayete sahne oldu. 1589 yılında bir grup avcı çeyrek asrı aşkın bir süredir kurt adam olduğunu iddia eden ve yerli bir çifci olan Peter Stumpp adındaki katili nihayet yakalayabildi. Askıya alındığı işkence esnasında Stumpp, cinayetlerinin korkunç sebebini açıkladı. İddia […]

Tarih

Malleus Maleficarum ve Cadı Avları

İlk olarak 1486 yılında Almanya’da yayınlanan Malleus Malleficarum (Cadıların Çekici) korkunç bir işkence akımına neden oldu. ikisi de engizisyoncu olan Heinrich Kramer ve James Sprenger tarafından yazılıp Katolik kilisesi tarafından onaylanan bilimsel eser, 1520 yılına kadar 14 baskı yaptı. Ağırlıklı olarak kadınlara odaklanan kitap kadınların cadılığa daha meyilli olması, cadıların […]

Tarih

Şang Kralı Şu

Şang hanedanının son kralı Şu, M.Ö 1075 ile 1046 yılları arasında hüküm sürdü. devlet işlerinden tamamen bağımsız yaşarken ahlaksızlıkları ve zalimlikleri ile şöhretine şöhret katıyordu. sarhoşların dolup taştığı alem geceleri ise sarayın günlük rutin uygulaması haline gelmişti. Şu’nun bildik en büyük çılgınlıklarından birisi kızarmış et parçalarının havada asılı olduğu şarapla […]

Tarih

Yunan Medeniyeti

Bugünkü Yunanistan toprakları ile çevresinde yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların M.Ö. 756 (Arkaik dönem) ile M.Ö. 146 (Roma işgâli) tarihleri arasındaki dönemine verilen addır. M.Ö. 2.000 yıl önce, Girit Adası’nda ve Yunanistan Yarım adası’nda yaşayan insanlar ileri bir uygarlık kurmuşlardı. Bu eski uygarlıklara ilişkin bilgiler, büyük ölçüde, arkeologlarca bulunan […]

Tarih

Alfabenin icadı

İnsan alfabetik yazının nasıl başladığı konusunda hep meraklı olmuştur. “Tarihin babası” Herodotos, Fenikelilerin Yunanistan’a Kadmos adında bir adamla geldiklerini, yazıyı ve diğer sanatları onların getirdiğini yazar. Yazının kökeni muammalarla doluysa da, ilk alfabe bilmecesi hepsinden şaşırtıcıdır. Bunun eski Yunanlılar yoluyla modern dünyaya eriştiği iyi bilinmektedir -alfabe kelimesi Yunan dilinin ilk […]

Tarih

Sümer Şehir Devletleri

Sümer bölgesi Mezopotamya’nın güney ucunda, Dicle ve Fırat nehirleri arasında, sonradan Babil olmuş, günümüzde de Irak’ın Bağdat şehrinden Basra Körfezi’ne kadar olan alan idi. Sümer şehri, Sümerlerden önce yaşamış ve Sümerce konuşmayan ve Sami olmayan bir halk tarafından, MÖ 4000 – 2350 yılları arasında kurulmuştur. Bu halka günümüzde Proto-Fıratlılar / Ubaidliler denmektedir. Ubaid ismi Al-Ubaid şehrindeki kazı alanından gelir. Ubaidliler Sümer şehrinde kurulmuş ilk medeniyettir. Bataklıkları tarım için kurutmuşlar, ticaret, […]

Tarih

Yazının İcadı

  YAZI, insanların, konuşma dışında duygu, düşünce vs meramlarını anlatabilmek için başvurdukları, belli işaretler ve işaret sistemlerinden meydana gelmiş bir ifade vasıtasıdır. Yazı, insanoğlunun en önemli icatlarından biridir. Birçok ünlü düşünürler; bilim, fen ve tekniğin gelişmesini iki şeyin icadına borçlu olduğumuzu söyler; bunlardan biri tekerlek, öteki yazıdır. Yazının icadı, bir […]

Tarih

Tekerleğin İcadı

   Tekerlegin bulunuşunda, Amerikalı arkeolog Speiser, Gawra’da, M.Ö. 3.000–2.500 yıllara ait tekerlek kalıntılarına rastlamış; İngiliz meslektaşı Woolley ise Ur’da, M.Ö. 2.950 yıllarından kalma bir mezardan tekerlek çıkarmıştır. Ne gibi bir ihtiyacın bu icada yol açtığı kesinlikle bilinmemektedir. General Frugier’nin ilginç bir varsayımına göre, Yontma Taş Çağı’ndan başlayarak insan, avladığı hayvanı, […]