Ay: Ekim 2018

  • Sigortacılıkta Suistimal ve Zong Hadisesi

    Sigortacılıkta Suistimal ve Zong Hadisesi

    Sigorta sektöründe suistimal sıklıkla karşılaşılan bir durum. Karşılıklı güven esasına dayalı sigorta sisteminde gerek organize olarak gerekse münferit olarak her branşta suistimaller yaşanıyor. Bu durumun en eski örneklerinden birisi Zong Katliamı olarak tarihte yerini bulmuş olaydır. 6 Eylül 1781’de köle taşıyan bir gemi 470 köle ve 17 mürettebat ile Afrika […]

    continue reading →