İstanbul Ansiklopedisi

ABACIÇEŞMESİ SOKAĞI

Süleymaniye’nin altında, Eminönü kazasının Küçükpazar nahiyesinin Hoca Gıyaseddin mahallesindedir (B. : Hoca Gıyaseddin mahallesi); Vefa caddesiyle Sarı Beyazıd caddesi arasın­da, hafif meyilli, mukavves, bir araba rahat rahat geçebilecek kadar geniş; kaba taş dö­şeli ve bozukça bir sokaktır.. İnerken sağda biri isimsiz, biri Sarı Bayazıd çıkmazı adında iki çıkmaz sokak vardır. Ortasına yakın bir belediye sokak feneri bulunmaktadır. Evleri haşap, sekenesi, umumiyetle bozuk bir arabça ile konuşan cenup vilâyetleri halkıdır. Altbaşındaki köşede yine onlardan üç beş aile­ nin apartman gibi oturduğu geçen asır son­larının tipik yapılarından bir konak yavrusu vardır ki, kapısı Sarı Bayazıd caddesi üzerin­dedir. 

Bibi. : REK, Gezi notu (1944-1957)