Tarih

Akitanya Düşesi Eleanor – Fransa ve İngiltere’nin Kraliçesi

undated-depiction-of-eleanor-of-aquitaine-queen-of-english-king-henry-ii
Eleanor

Ortaçağ’ın en güçlü figürlerinden biri olan Akitanyalı (Aquitain) Eleanor, hem İngiltere hemde Fransa’nın kraliçesi olmuş ve her iki ülkenin tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Aynı zamanda iki ingiltere kralının da (Arslan Yürekli Richard ve Yurtsuz John) annesidir.

Eleanor toprakları güney batı Fransa sahillerinde olan ve Fransa’nın en güçlü dükalıklarından olan Aquitain Dükü X. William’ın tek varisiydi. 1137 yılında henüz 15 yaşındayken babasının yerine geçti. Avrupa’nın en gözde prensesiydi. Bir süre sonra Fransa Prensi Louis ile evlendi.

Kocası 7. Louis lakabı ile Fransa tahtına oturunca Eleanor’da Fransa kraliçesi oldu. Bununla birlikte Akitanya’daki varlıklarını hala elinde tutuyor ve kendisi yönetiyordu. 1147 yılında başarısız olan Haçlı Seferi’ne katıldılar. Eleanor haçlı ordusunun yanında yürüyerek tüm saray efradını şaşırtmış fakat halkın gönlünü kazanmıştı. Çiftin iki kızı olmasına rağmen erkek bir çocuk doğmadığı için tahta varis üretemediler. Evliliklerinde ortaya çıkan diğer sorunlar yüzünden anlaşmalı olarak nikah akitlerini bozdular.

Altı hafta sonra Eleanor gelecekte II. Henry lakabıyla İngiltere kralı olacak Henry ile evlendi. Bu birliktelikten beş erkek üç kız olmak üzere sekiz çocuk doğdu.  Ne var ki 1174 yılında Henry karısını kendisine karşı bir isyanı organize etmekten hapse attırdı.

Doğan erkek çocuklardan ikisi daha sonraları İngiltere kralı olacaklardı. bunlardan ilki Arslan Yürekli Richard olarak tanınan Kral Richard idi. Richard kral olduktan sonra annesini serbest bıraktırdı. Kral Richard 3. Haçlı seferine çıkıp Selahattin Eyyubi ile savaşırken Eleanor ülkenin yönetimini eline aldı. Richard seferden dönerken rehin alınınca istenen fidyeyi toplayarak oğlunu kurtardı.

Richard’ın ölümünden sonra Eleanor’un diğer oğlu John kral oldu. Kral John ise İngiltere tarihine Yurtsuz John namıyla geçmiştir. John’un “Yurtsuz” lakabıyla anılmasının sebebi babası Henry’nin sağlığında ülkeyi çocukları arasında paylaştırmak istemesi ve John’a hiç toprak vermemesiydi. Yani “Yurtsuz John” adıyla anılmasının nedeni, babası tarafından “topraksız” bırakılmasıydı. John, yemek ve şarap konusunda tam anlamıyla “doymak bilmez” bir özelliğe sahipti. Kardeşinin ölümünden hemen sonraki ayinde piskoposa üç kez adam yollayarak karnının açıktığını, bu nedenle ayini kısa kesmesini bildirmişti.

Eleanor’un oğlu Yurtsuz John’un bir diğer özelliği de Magna Carta’yı yani dünyanın yazılı ilk anayasasını onaylamış olmasıdır. Yurtsuz John ( 1199-1216), Abisinin yokluğunda kraliyet haklarını kötüye kullanarak, baronlara miras yoluyla geçen topraklardan yüksek vergiler istemeğe başlamış ve yeni vergi ödeme usulleri koymuştu bütün bunlar İngiltere’nin en büyük efsanelerinden birinin doğuşuna da sebep olmuştu. ”Robin Hood” efsanesi…

Eleanor doğurduğu 10 çocuğun soyundan gelen bir çok ünlünün de atasıdır. Oyuncu Audrey Hepburn, çizgi filmci Walt Disney ve Kraliçenin 24. büyük torunu olan A.B.D eski başkanı George W. Bush. Eleanor’un soyundan gelen birkaç ünlüden bazılarıdır.

Shakespear’in tarihsel oyunu Kral John’da Eleanor, Kraliçe Elinor karakteri tarafından temsil edilir.

Kraliçe Eleanor oldukça güçlü bir tarihsel karakterdi. Öyle ya da böyle 2. ve 3. haçlı seferlerinin organizasyonunda, Magna Carta’nın imzalanmasında, Robin Hood efsanesinin çıkışında, Shakespeare’in efsanevi oyunu Kral John’un yazılmasında ve şövalyelik kavramının içinin doldurulmasında ciddi bir iz bırakmış ve önemli bir figür olarak kayda geçmişti.