Güzel Sanatlar & Sinema & Müzik

Düşünen Adam Heykeli

Düşünen-AdamAuguste Rodin tarafından yapılan anıtsal eser Düşünen Adam Dünyada kopyası en fazla yapılan heykellerden ve en bilinen sanat eserlerinden biridir. Dünyanın dört köşesinde kopyaları müzelere, şehir meydanlarına dikilirken ülkemizde Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bahçesine dikilmiştir. Auguste Rodin, eserinde dahi bir yaratıcıyı ya da düşüncelerde kaybolmuş birisini betimlemeye çalışırken maalesef Türk toplumunun görsel hafızasında ‘akıl hastalıklarıyla’ özdeşleştirilmiştir.

Heykel 1880 yılında Fransız hükümeti tarafından Dekoratif sanatlar müzesi’ndeki Cehennem Kapıları için sipariş edilmiştir ve tasarlanmıştır. İlahi Komedya’nın İtalyan şairi Dante’yi temsil ettiği varsayılmaktadır. Orjinal heykel sadece 69 santimetre boyundaydı. Rodin heykele model olarak yaklaşık kırk yaşlarında kaslı bir erkeği kullandı. Düşünen Adam çenesini açık haldeki sağ elinin tersine dayar. Omuzları üzerinde bir yük varmışcasına aşağıya doğru çökmüştür.

1902 yılında heykelin 2 metre uzunluğunda daha büyük bir versiyonu, Missouri St Louis’deki Louisiana Alım Sergisi için Rodin’in denetiminde Henri Lebosee tarafından dökümlendi. Ancak Rodin kopyayı reddetti. Diğer bir döküm 1904 Salon’unda karma izleyiciler için sergilendi. Bir kamu alanında heykelin montajı nihayet Nisan 1906’da yer aldı. Nihayet 1922 yılında Rodin müzesinin bahçesine taşındı. Yıllar sonra 1968 Fransa sosyalist kuşağının siyasi (sosyalist) bir simgesi haline de geldi. Bugün Düşünen Adam’ın pek çok dökümü dünyanın her yerinde görülebilir ve neredeyse hepsi orjinali gibi dış mekanlarda sergilenmektedir.

Ülkemizde heykel Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bahçesine dikilmiştir. Heykelin güya hastanede yatmış bir hastayı tasvir ettiği yaygın bir dedikodu haline gelmiştir. Hatta bununla da yetinmeyen kimi hayalperestler ise heykelin hastanenin kurucusu, efsane hekim Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’ı tasvir ettiğini yaymıştır. Halbuki heykel  başhekimliği döneminde (1945-1960) Dr. Fahri Celal Göktulga’nın bir dergide fotoğrafını gördüğü Düşünen Adam heykelinin hastanenin bahçesine çok yakışacağını düşünmesi ile yerini bulmuştur..

 Vesselam…