leon troçki
Politika

Leon Troçki Kimdir?

Meksiko City’de yaşayan komünist lider Leon Troçki’nin (1879–1940) evine, 20 Ağustos 1940 tarihinde bir suikastçi girdi. Korumaları atlatıp bir buz kıracağı ile Troçki’nin kafasına vurdu. Troçki hayatını kurtarmak için yapılan birkaç ameliyata rağmen kurtarılamadı ve saldırıdan yirmi altı saat sonra öldü. Suikast emrini Sovyetler Birliği’nin lideri Joseph Stalin (1879–1953) vermişti. Böylece en korkulan muhaliflerinden birini etkisiz hale getirmiş oluyordu.

Troçki 1929 yılından beri sürgünde yaşıyordu. İnançlı bir komünist ve bir Rus Devrimi gazisi olmasına rağmen Stalin’in kanlı uygulamalarına karşı çıktığı için Komünist Parti’nin anti Stalinist kanadının lideri haline gelmişti. Ukrayna’da küçük bir köyde doğmuş ve bir çiftlikte büyümüştü. Marxizmi öğrenciyken keşfetmiş ve devrimci harekete katıldığı için 1898 yılında tutuklanmıştı. İki yıl hapiste kaldı. 1902 yılında Rusya’dan ayrılıp Londra’ya gitti. Burada çarı devirmek isteyen diğer komünistlerle biraraya geldi. Troçki 1905 devrimine katılmak için Rusya’ya geri döndü. İsyanın yenilgisinin ardından tutuklandı ve sürgüne gönderildi. Sonraki on iki yıl boyunca Avrupa ve Amerika’da dolaştı. Rusya muhalefetinin içindeki çatlakları ortadan kaldırmaya ve komünizme destek bulmaya çalıştı.

1917 yılındaki Rus devrimi sırasında New York City’de yaşıyordu. Mayıs’ta Rusya’ya döndü ve devrimin Lenin’den sonraki ikinci adamı oldu. Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi için yapılan görüşmelerde kilit adam olarak rol oynadı. Anti komünist gruplara karşı iç savaşı kazandı. 1922 yılında SSCB’nin resmen kuruluşunda rol aldı.

Lenin’in ölümünün ardından Sovyet liderliği için bir güç mücadelesi başladı. Teorik açıdan Lenin’in halefi olmasına rağmen Leon Troçki kısa sürede Stalin tarafından saf dışı bırakıldı ve ülkeden ayrılmaya zorlandı. Sürgün döneminde Stalin karşıtı Rus muhalefetinin yüzü oldu, ama asla komünizmden vazgeçmedi. Komünizmin şiddete başvurmadan da kurulabileceğine inanıyordu. 1930’larda gıyabında idama mahkum edildi. Bu durum ona Batı’da daha büyük bir saygınlık kazandırdı. Öldüğünde altmış yaşındaydı.

Ek Bilgiler

  1. “The Assassination of Trotsky” (Troçki Suikasti) (1972) isimli filmde Troçki’yi Richard Burton (1925–1984) canlandırdı. “Frida” (2002) filminde ise Troçki rolünde Geoffrey Rush (1951–) vardı.
  2. En ünlü politik taşlamalardan biri olan “Animal Farm(Hayvan Çiftliği) (1945), George Orwell (1903–1950) tarafından yazılmıştır. Eserde Rus Devrimi ve sonraki süreç alegorik bir dille anlatılmaktadır. Kitapta iki domuzun – Snowball Troçki’yi ve Napoleon Stalin’i simgeler- liderliğinde hayvanların bir çiftliğe el koymaları anlatılır. Daha sonra çiftliğin nasıl yönetileceği ile ilgili tartışmalar başlar. Snowball sonunda sürgüne gönderilir. Napoleon ise en azından çiftçilerinki kadar kötü bir diktatörlük kurar.
  3. Leon Troçki suikastinde kullanılan buz kıracağı Meksika’daki polis merkezinden 1940 yılında kayboldu. altmış beş yıl sonra bir polis memurunun kızı cinayet silahını babasının bir hatıra olarak aldığını itiraf etti