Dinler & İnançlar

Yunan Mitolojisi – Bölüm 1 – Başlangıç

Yunan Mitolojisinde Başlangıçta hiçbirşey yoktu sadece uçsuz bucaksız bir karanlık. Yunanca’da böylesi bir boşluğun adı Kaos‘tu ve mitolojide de böyle adlandırıldı.

Gaea, Uranüs, Pontus ve Tartarus

gaeaSonra, hatta daha zaman mefhumunun dahi öneminin olmadığı bir dönemde kaosun içinden madde türedi, katılaştı ve yeryüzünü oluşturdu. işte bu oluşan yeryüzü canlı bir varlığa dönüştü, tanrılaştı ve adı Tanrıça Gaea oldu.  Gaea yeryüzündeki herşeydi ve uzun yeşil elbisesi ile bir kadın olarak insan formuna da giriyor yeryüzünde geziyordu. Daha sonra kendisine eş yapacağı Gökyüzü tanrısı Uranüs‘ü yarattı. Gökyüzü tanrısı Uranüs’te bir uzun boylu, uzun saçlı ve yapılı bir erkek tanrı olarak insan formuna girebiliyordu.

Kaos’un uçsuz bucaksız boşluğundan su oluştu ve yeryüzünün en derin noktalarında birikip denizleri oluşturdu. Böylelikle Tanrı Pontus meydana geldi.

Tanrı Pontus’dan sonra yeraltı tanrısı Tartarus kaosun içinden oluştu.  Mitolojye göre Tartarus ve Kaos’un gecenin beden bulmuş hali olan Nykes adında çocukları oldu ve Nykes’ın da kendi başına doğurduğu gündüzlerin beden bulmuş hali olan Hemera adında bir kızı oldu.

Titanlar ve Kikloplar

kiklopGaea ve Uranüs’ün ilk önce 12 çocuğu oldu. Bunlar 6 kız 6 erkek olan Titanlardı. Titanlar mitolojiye göre insanlara benziyorlardı ama insanlardan çok daha uzun boylu ve güçlüydüler. Daha sonra üçüzleri oldu. Bu üçüzlerin en belirgin özelliği tepegöz olmaları yani alınlarının ortasında sadece tek bir göze sahip olmalarıydı. Bunlar Kikloplardı. Babaları Uranüs Kiklopları zincire vurup yeraltı tanrısı Tartarus’un içinde tutsak etti. Uranüs ve Gaea’nın Kikloplardan sonra 3 çocuğu daha oldu. Bunlar Hekatonkheirler’di, elli başlı, yüz kollu oğulların isimleri Kottos, Briareus ve Gyes’dı. (‘öfke’, ‘güç’, ‘dehşet’) Babaları Uranüs Hekatonkheirler’i de zincire vurup yeraltı tanrısı Tartarus’un içinde tutsak etti.

Uranüs’ün Öldürülmesi

Uranüs çocukları Kiklop ve Hekatonkheir’lerin fiziksel özelliklerinden hem iğreniyor hem de kendi iktidarını almalarından korkuyordu. Bu duruma üzülen Gaia eşinden nefret etmeye başladı ve diğer çocukları Titanları Uranüs’e karşı kışkırttı. 6 erkek titan çocuğundan en küçüğü Kronos babası Uranüs’ü öldürmeyi kabul etti. en büyük abisi Okeanos hariç diğer 4 abisi ona yardım etmeyi kabul etti. Kronos babasını annesi Gaea’nın özel olarak yaptığı orakla öldürdü. Kronos Gökyüzü tanrısı Uranüs’ün fiziksel formunu öldürmüş ve onun bir daha asla yeryüzüne inmesini engellemişti. Kronos cinayetten sonra evrenin hükümdarı oldu.

Kronos hükümdar olduktan sonra tutsak kardeşleri Kiklop ve Hekatonkheir’i Tartarusun içinden çıkardı onlarda minnetarlıklarını göstermek için Kronos’a simsiyah mermerlerden oluşan devasa bir saray inşa ettiler. Kronos Kendisine cinayette yardımcı olan 4 titan erkek kardeşini de dünyanın 4 bir tarafına hükümdar ilan etti. Böylece Krios Güney’in, Koios Kuzey’in, Hyperion Doğu’nun ve İapetos Batı’nın hükümdarı oldular. Cinayete yardımcı olmayan en büyük abileri Okeanos ise denizlere hükümdar oldu. Okyanus ismi de bu tanrının isminden gelmektedir.

Titanların kız kardeşlerinden en büyüğü Theia Doğu’nun hükümdarı Hyperion ile evlendi. Diğer kardeşi Themis hiç bir erkek kardeşi ile evlenmedi ve bekar kaldı. Üçüncü kızkardeş Tethys, Okeanos ile evlendi.Dördüncü kardeş Phoebe, Koios ile evlendi. Beşinci kızkardeş Mnemosyne hafıza tanrıçası olarak bekar kaldı. Son kızkardeş Rhea ise Kronos ile evlendi.

Devam edecek…