İstanbul Ansiklopedisi

Abacı Aralığı

Fatih kazası Karagümrük nahiyesinin Ka’riye Atik Ali Pa­şa mahallesindedir. (B.: Ka’riye Atikalipaşa mahallesi). Edirnekapı tramvay durağı kav­sinin yanmda, Mihrimah camiinin karşısına düşer; Fevzipaşa tramvay caddesiyle Ka’ri­ye yağhanesi sokağı arasında, üzerinde ah­şap ve beton birkaç ev ve meydanımsı birkaç arsa, cadde kavşağının sağ başmda bir dükkân bulunan henüz tanzim edilmemiş toprak bir sokaktır.

Bibi. : REK, Gezi notu (1944-1957)