İstanbul Ansiklopedisi

ABACI ÇEŞMESİ

Süleymaniye al­tında kendi adını taşıyan sokaktadır. Destari Mustafa Paşa tarafından 1608 (H. 1007) yılında yaptırılmıştır. Kesme tastan klâsik üslûptadır. Güzel bir celi hat ile bir beyitlik tarih kitabesi vardır:

Hükmî bu mısra binai çeşmeye tarihtir, ‘

Abı sâfl akdi sâyi Mustafa Paşayile”

Suyu kesilmiş, teknesi kaldırımla bir ol­muş, Hilesiz, harap bir haldedir. Üzerinde ah­şap ve harabça bir ev vardır.

(B. : Mustafa Paşa, Destarî). 

Bibi. : î. H. Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, I.;REK, Gezi notu (.1944-1957)