İstanbul Ansiklopedisi

ABACI DEDE

On sekizinci asırda Üsküdarda büyük şöhret sahibi cezbeli dervişlerdendir. * 1700 (H. 1112) de ölmüş, Üs­küdarda kendi adını taşıyan sokaktaki tür­besine gömülmüştür. Rivayete göre, türbeyi Sadrâzam Nevşehirli İbrahim Paşa yaptır­mış; fakat şimal ürzgârları karşısında bu­lunması ve uzun zaman tamir edilmemesi yüzünden çok harap olmuş, bir ara mahalleli tarafından küçücük bir baraka halinde tamir ve ihya edilmiş ise de, yeniden harabiye yüz tutmuş, bugün kaplamaları sökük, bazı yer­leri tenekelerle yamalı, çatısı çökmek üzere bir viranedir.

Bibi. : REK, Gezi notu (1944-1957)