İstanbul Ansiklopedisi

ABACI MESCİDİ

Samatyada, Davutpaşa iskelesi civarındaydı. Yaptıran meç­huldür, bugün mevcut değildir; bitişiğinde de İstanbulun azamet ve güzelliği dillerde do­laşmış Ispanakçızade Mustafa Paşa konağı vardı ki Samatya yangınlarından birinde yandıktan sonra yeri uzun zaman Ispanakçı viranesi diye anılmıştır. Bugün de Abacı mes­cidinin ve bu meşhur konağın bulunduğu sokak Ispanakçı viranesi sokağı adını taşır. Samatyanın Cerrahpaşa ve Kasabilyas mahal­leleri arasındadır. (B. Ispanakçıviranesi so­kağı ve Cerrahpaşa mahallesi).

Bibi. : REK, Gezi notu; Hadikatül Cevâmi, I.