İstanbul Ansiklopedisi

ABACIDEDE SOKAĞI

Üsküdarda Çavuşderesindedir; Çavuşdere caddesini Nuh kuyusuna bağlayan Bağlarbaşı caddesinin altı oldukça dili bir yokuştur; Çavuşderesinden gelindiğine ve yokuş yukarı yüründüğü­ ne göre, Abacı Dede sokağı, soldaki ilk so­kaktır. Sırtın Çavuşderesine bakan yama­cında hemen dümdüz uzanan bu sokakta otuzdan fazla ahşap ev ve bostan yavrusu bahçeler vardır. Sekenesi mütevazı gelirli, küçük memur ve esnaf, işçi aileleridir. Mev­sim yaz ise, sokakta oynaşan çocukların he­men hepsi yalınayaktır. Toptaşı meydan so­kağı ve Teke arkası sokağiyle birer dört yolağzı yaparak kesişir, sonu da çıkmazdır; ka­ba taş döşeli ve bozukça, bir araba rahat ge­çebilecek kadar geniştir. Adını üzerinde bu­lunan Abacı Dede türbesinden almıştır. Busokaktan İstanbulun, Beyoğlu ile Beşiktaş arasındaki sırtların güzel bir görünüşü var­dır.. (B. : Çavuşderesi).

Bibi. : REK, Gezi notu (1944-1957)