İstanbul Ansiklopedisi

ABACIHALİM SOKAĞI

Şehir idare taksimatına göre Beyoğlu kazasının Hasköy nahiyesinin Sütlüce mahalesi sokaklarından ise de, Halıcıoğlunun arkasındaki Çıksalın tepesindedir. 

Belediye şehir rehberi haritasında, Elvandirek sokağını Büklüm sokağına bağlar gösterilmiştir. Ahretlik sokağı da bir dirsek çevirerek Elvandirek sokağı kavşağından itibaren Kudüm sokağı adını alır. Halbuki, aslında Ahretlik sokağının Elvandirek soka­ğiyle olan kavşağından sonra Kudümsokağı değil, Abacı Halim sokağı başlar; altta kalan ve henüz tanzim edilmemiş patekamsı bir yol olan Kudüm sokağının Ahretlik sokağı ile kavşağı yoktur. Kudüm sokağı ayak izi ile açılmış bir yol halinde uzanarak Peştemalcı sokağının alt başına kavuşur (B. : Sütlüce).

İki araba geçebilecek kadar geniş olan Abacıhalim sokağı eskiden kaba taş döşeli imiş, tamamen bozulmuş, bir toprak yol ha­line gelmiş; evleri ‘birer ikişer katlı, bahçeli, tuğla ve ahşap yapılardır.. Bu sokakta üç dört tane akasya ağaıc vardır. Halkı müteva­zı gelirli ailelerdir. Çıksalın bayırının hemen en yüksek bir yerinde bulunan bu sokağın Halice, Eyyüb ile Defterdar arasına, Rami­’den Edirnekapıya kadar uzanan sırtlara ha­rikulade bir (nezareti vardır; bilhassa Edirnekapıdaki Mihrimah camii ile Edirnekapı mezarlığı servilerinin gökyüzüne düşen silûeti pek güzeldir; sabah ışığında ve akşama doğru bu panoramanın seyrine doyum ol­maz

Bibi. : REK, Gezi notu (1944-1957)