İstanbul Ansiklopedisi

ABACILAR SOKAĞI

Fatih kazası­nın Karagümrük nahiyesinin Haticesultan mahallesîndedir. Edirnekapıda Mihrimah ca­mimin dış harem avlusu duvariyle Fevzipaşa tramvay caddesi arasındadır (B. : Haticesultan mahallesi); bir kısmı da Arabacılar so­kağı adını taşımaktadır. Vaktile kaba taş döşeliymiş, şimdi toprak sokak denilecek ka­dar harab haldedir; yüksekte olan Mihrimah camünin duvarına dayanmış, ahşap ve tuğla kulübelerle, büyükçe ahşap bir evin üst katı kesilip çatı gibi örtülmüş harap, fakat yok­sul aileler bannan enkaziyle karşılarında bir sıra tuğla ve ahşap evler vardır.

Arabacılar sokağının başı, bugün bir imalâthane olarak kulanılan Mimar Sinan ya­ pısı Mihrimahsultan (Edirnekapı) hamamı karşısındadır.

Bibi. : REK, Gezi notu (1944-1957)