İstanbul Ansiklopedisi

ABACILÂTİF SOKAĞI

Beşiktaş ka­zasının Beşiktaş merkez nahiyesi Vişnezade mahallesi sokaklarındandır; Spor caddesi (eski Akaretler cadesi) ile Vişnezade camii önü sokağı arasındadır; kaba taş döşeli ve bozukça bir sokaktır. Spor caddesinden giril­diğine göre, evvelâ iki araba geçebilecek ka­dar genişçe ise de, ortasına yakın sağ kola düşen evlerden bir kısmının öne doğru çıka­rak vücude getirdiği bir dirsekle bir araba­nın ancak geçebüeceği kadar daralır; bu ev­ lerin hemen hepsinin kapıları önünde sokağa taşmış mermerden ve kaba taştan basamak­ lar vardır ki bu yola, çok eski îstanbulu ha­tırlatan bir şirinlik vermektedir. Vişnezade camii önü sokağı ile olan kavşağında bir be­lediye elektrik feneri vardır.

Bibi. : REK, Gezi notu (1944-1957)