İstanbul Ansiklopedisi

ABACIMAHMUD SOKAĞI

Fatih kazasının Samatya nahiyesinde Kürkçübaşı mahallesindedir; Sulubostan sokağı ile Cer­rahpaşa camii sokağı arasındadır (B. : Kürk-çübaşı mahallesi); kaba taş döşeli ve bozuk, bir araba rahat rahat geçebilecek kadar ge­niş ve iki havagazı feneriyle tenvir edilmiş­tir. Üzerinde üçer, dörder odalı otuz kadar ahşap ev ve bir bostan vardır. Yalnız 5 numaralı ev kübik üslupta beton yapıdır.

Bibi. : REK, Gezi notu (1944-1957)