Dinler & İnançlar, Editörün Seçtikleri

Hinduizm ve Kast Sistemi

Hinduizm ve Kast SistemiHindistan’ın kast sistemi hem Hindistan tarihinde hem de Hinduizm dininde derin bir şekilde toplum genlerine işlemiş ayrımcılığa dayanan bir yapıdır. Hindu geleneğine göre Tanrı Brahma insanı balçıktan yarattı ve dört kast onun vücut parçalarından çıktı. Brahmanlar (rahip sınıfı) ağzından, Kshatriyalar (yönetici ve savaşçı sınıfı) kollarından,  Vaishyas (toprak sahibi ve tüccarlar) kalçalarından ve Sudralar (zanaatkarlar ve hizmetkarlar) ayaklarından çıktı. Yıllar sonra Dalit veya ezilmiş olarak bilinen beşinci bir kast birçok şeyle birlikte insan atıklarını temizlemekten sorumlu olarak ortaya çıktı. beşinci kast Dalit batı kültüründe daha çok dokunulmayanlar olarak bilinirler ve bu ifade aşağılayıcı bir anlam içermektedir.

Kastlarda üyelik doğumla geçer ve karma kavramı ile ilişkilendirilir. Kişi bu hayatta iyi eylemlerde bulunmuşsa daha yüksek bir kastta yeniden dünyaya gelecektir.Diğer yandan kötü bir hayat yaşamışsa bir sonraki hayında düşük bir kasttan doğacaktır. insanın doğduğu kastı değiştirmesi mümkün değildir ve katlanması gereken zorluklar ilahi buyruk yada ilahi adalet olarak görüldüğü için sabretmelidir.

Kast ile deri rengi arasında gevşek de olsa bir bağlantı da vardı. Geçmişte açık ten renkli Hinduların koyu ten renkli Hindulara göre daha yüksek bir sınıftan olduğu varsayılmıştı. Ancak günümüzde Hindular içinde fazla taraftarı olan bir görüş değildir. Bu beş ana kapsayıcı kasta ilave olarak yüzlerce alt kast mevcuttur. bu alt kastlar bir meslek grubu yada bir etnik kimlikle özdeşleşebilmektedir. Ayrımlara bakılmaksızın kastlar arası evlilikler günümüzde artmaktadır bununla birlikte geleneksel olarak bu olaya hiç de sıcak bakılmamaktadır.

Kastların mevcudiyetlerinin bir dizi toplumsal ve dini gereklilikleri vardır. İlk dört kast temiz olarak düşünülürken Dalit kirlidir. Bu görüş Dalitler nereye giderlerse gitsinler yaklaştıkları kişileri ya da topluluğu kendileri ile alakalı uyarmak için çan çalmak zorunda bırakmıştı. Brahmanlar, Kshatriyalar ve Vaishyaslar gibi daha yüksek kastlarda olan insanın bir hayat içinde iki kez doğduğu kabul edilir. Bu ikinci doğum hadisesi genellikle 8-12 yaş arasında gerçekleşir. İkinci kez doğumla beraber Hindu inancını daha iyi yaşamaları ve inancın gereklerini tam olarak uygulamaları beklenir.

Geçmişte yaşanan ve günümüze sarkan eşitsizlikleri telafi etmek için Hindistan hükümeti ”kontenjanlı işler olarak bilinen bir pozitif ayrımcılık programı uygulamaya başladı. Bu uygulamaya göre her bir kastın üyesi belirli kontenjanlara sahiptir ve işe alımlarda bu kontenjan sıralaması uygulanır.