Tarih

Ho Chi Minh ve Vietnam Savaşı

ho chi minhHo Chi Minh Vietnam’daki bağımsızlık isteyen güçlerin lideri ve  Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’nin ilk başkanıdır. Bağımsız bir Vietnam için ilk önce Fransızları daha sonra da Amerika’yı yenilgiye uğratmıştı. Savunduğu ekonomik politikalar ölümünün ardından terkedilmiş olmasına rağmen bugün hala ulusunun kurucusu olarak anılmaktadır.

”Ho” ismini otuzlu yaşlarda benimsemiştir. Asıl adı Nguyen Tat Thanh’dır. Orta Vietnam’da bir köyde doğdu. Babası Fransız yönetimi esnasında küçük bir köy memuruydu. Ho, okulu bitirir bitirmez Fransa’ya giderek iş aramaya başladı. takip eden dönemlerde ABD, SSCB ve İngiltere’ye de gitti.

ABD’ye gittiği 20 li, yaşların  başında Boston’da Parker otelde fırıncılık yapmıştı. İlginç bir tesadüftür ki Malcolm X’de aynı hotelde daha sonraları komilik yapacaktı.

Paris’te yaşadığı dönemlerde devrimci ve komünist hareketlerle tanıştı. Ülkesinin özgürlüğü için en yararlı düşüncenin Marxizm olduğuna kanaat getirmişti. 1921 yılında Fransız Komünist Partisine katıldı. Asya’ya geri dönerek Çin Komünist Partisi saflarında savaştı. Kısa bir süre İngilizler tarafından Hong Kong’ta esir tutuldu.

Ho Chi Minh, Fransa’nın ikinci dünya savaşı sırasında kaynaklarını sömürgelerini baskı altında tutmaktansa Almanya ile savaşa ayıracağını umuyordu. Ancak Ho kendini bir anda hem Fransa hem de Japonya ya karşı savaşırken buldu. Savaşın sonunda, 2 Eylül 1945’te 500 bin kişilik bir kalabalığın önünde bağımsız Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etti. Ho başkan olmuştu.

Bağımsızlıktan kısa süre sonra Fransa eski sömürgesini geri almak için harekete geçti. 1946-1954 yılları arasında kanlı savaşın ardından Fransa Vietnam’dan tamamen çekilmek zorunda kaldı. Buna rağmen Vietnam Ho’nun kontrolündeki Komünist Kuzey ve Batı’nın kontrolündeki Güney Vietnam olarak ikiye ayrıldı.  Güney Vietnam ise çok geçmeden ABD’nin siyasal ve iktisadi denetimi altına girdi.

Ulusal bağımsızlık ve iki Vietnam’ın birleştirilmesi için, ABD ve Güney Vietnam yönetimine karşı 1955’te başlayan ünlü Vietnam savaşı, 1975’te Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’nin kesin zaferiyle sonuç­landı. ABD’deki politikacılar bu olayı soğuk savaşın bir parçası olarak görüyor ve Komünist Kuzey’in yayılmasını engellemek istiyordu. Vietnamlılar ise savaşı yurtsever bir mücadele olarak görüyor ve ülkelerini yabamcı istilacılardan kurtarmak istiyorladı.

1960’larda Ho artık ülke yönetimine direk olarak katılmayı bırakmıştı.Birleştirici bir kahraman olarak sembolik bir rolü vardı. Ne yazık ki Ho Chi Minh iki Vietnam’ın birleştiğini göremeden, 1969’da savaş sürerken öldü. 1975 yılında Komünist Kuzey’in zaferinin ardından Güney’in başkenti Saygon’un ismi Ho Chi Minh şehri olarak değiştirildi.