Editörün Seçtikleri, Tarih

II. Nebukadnezar (BuhtünNasr)

babylonians-5Nebukadnezar (M.Ö 630-561), İncil’de Kudüsü fetheden zalim kral olarak tasvir edilmektedir. İlk Tapınağı yıkmış ve Yahudileri Babil’e sürmüştür. ‘Yeremya Kitabı’nda bu dönemde yaşananlar son derece keskin metaforlarla anlatılır.  Örneğin ”Babil kralı Nebukadnezar beni mahvetti. Bana eziyet etti. Beni boş bir vazoya döndürdü, bir ejderha gibi yutuverdi beni. Benim etimle karnını doyurdu. Beni sürgüne gönderdi.”

Eski ahit’de ki başlıca kötü karakterlerden olan Nebukadnezar, M.Ö 598’de yahudi kralı Yehoyakin’i yenilgiye uğrattığı için Yahudilerin nefretini kazanmıştır. daha sonra Yahudiliği ortadan kaldırmak için binlerce Yahudiyi esir almış ve onları kendi başkentine sürgüne göndermiştir. Bu döneme dinler tarihinde ”Babil esareti” adı verilmektedir.

Seküler tarih yazıcıların Nebukadnezar’a ilişkin yazdıklarında ise ilginç nüanslara rastlamak mümkündür. Nebukadnezar’ın Mısır’dan günümüz Türkiye’sine uzanan askeri fetihlerinin yanı sıra eşinin hatırına babil’in asma bahçeleri yaptırdığına da inanılmaktadır. Büyük bir mühendislik becerisi ile yapılan bahçeler antik dünyanın yedi harikası arasında yer almaktadır. Efsaneye göre Nebukadnezar babil bahçelerini bir Med prensesi olan ve memleketinde ki bahçe ve ormanların hasretini çeken karısı için hediye olarak inşa ettirmiştir. yapay bir sulama sistemi ile birbirlerine bağlanmış basamaklı bahçelerden oluşmaktadır. bahçeler daha sonra bir depremde hasar görmüş ve geriye hiçbir iz kalmamıştır. Babil bahçeleri’nin bir zamanlar günümüz Bağdat’ının güneyinde yer aldığı düşünülmektedir.

İncil’deki anlatılar Nebukadnezar’ın ömrünün sonuna doğru aklını yitirdiğini aktarır. örneğin ”İnsanlıktan çıkarak öküzler gibi ot yemeye başlamıştır. Vücudu çiy taneleri gibi ıslanmış, saçları kartal tüyüne dönmüştür. Tırnakları kuşların pençeleri gibi olmuştur”

1999 yılında gösterime giren Matrix isimli filmde Morpheus karakteri tarafından kullanılan hava taşıtının adı Nebukadnezardır.