Dinler & İnançlar

Karma Nedir?

karmaKarma Hindu inancının merkezi olup ahlaki bir sebep sonuç döngüsüdür. Hinduizm gelenekleri, M.Ö 3000 yılına kadar gider ve aslında bu inancın bilinen bir kurucusu yoktur.

Hindular doğum, yaşam ölüm ve reenkarnasyondan oluşan bir döngüye inanırlar. Yaşam boyunca bir kişinin iyi veya kötü eylemleri o kişinin karmasını etkiler. Bu kavram ne ekersek onu biçeriz deyimiyle birebir örtüşür. İyi eylemler iyi bir geleceğe götürür kötü eylemler kötü bir geleceğe.

Karmanın 3 farklı açısı vardır. İlk açı Prarabadha‘dır. Prarabadha kontrolümüzün dışındadır. Ailemizin kim olduğu, hangi toplumsal sınıfta doğduğumuz, evimizin nerede olduğu gibi yaşamlarımızın temel durumunu tarif eder. Bununla birlikte Prarabadha bir önceki yaşamımızda fiziksel ya da zihinsel her türlü eylemimizin sonuçlarının kendini gösterdiği safhadır. Prarabadha safhasının şartları değiştirilemez ve bir önceki yaşantımız tarafından birebir belirlenir.

Karmanın 2. açısı Samchita‘dır. Geçmiş hayatımızdaki tüm eylemlerimizin kişisel ilgilerimize, eğilimlerimize ve kişiliğimize nasıl etkide bulunacağının tarif edildiği safhadır. Samchita safhası aslında neden aynı çevrede ve şartlarda doğan iki çocuğun tamamen farklı karakterlerde olabileceğini açıklar. Samchita karma şimdiki yaşamlarımızın çok çalışma ve derin tefekkür ile değiştirilebileceğini savunur. Buna göre doğarken beraberimizde getirdiğimiz kötü alışkanlıklar düzeltilebilir iyi alışkanlıklarda bozulabilir.

Son olarak karmanın 3. açısı ”agami” şimdiki yaşamlarımızda yaptığımız ve şimdiki yaşamlarımızda bizi etkileyen eylem ve davranışlardan oluşur. örneğin bir komşuya iyi veya kötü muamele de bulunmak, bir gün bize nasıl muamelede bulunulacağını da belirler.  Buna göre Agami safhası bizim kontrolümüzdedir.

Karma anlayışı aynı zamanda Budizm’de de olmasına rağmen Hindu inancındaki karma bir tanrının müdahalesini de gerektirdiğinden birbirlerinden oldukça farklıdır. Hinduizm inanç sisteminde bir kişi öldüğü zaman Brahma adı verilen tanrı tarafından kişinin iyiliklerinin ve kötülükleri hesaplanır. Çıkacak sonuca göre kişinin karma hesaplaması yapılır ve reenkarnasyona bağlı olarak bir sonraki yaşamı bu hesaba göre tahsis edilir.  Ayrıca birkaç kötü eylemi birçok iyi eylem takip ederse Brahman’ın ilk başta yapılan hataların olumsuz etkilerini hafifletebileceğine inanılır.

Budistler ise Karmaya mutlak bir doğa yasası olarak bakarlar ve hiçbir şekilde herhangi bir doğaüstü varlığın müdahelesinin olamayacağını savunurlar.

Karma Hindu inancına göre Tanrı Brahma’nın olduğu ve hakim olduğu bir dünyada kötülüğün varlık sebebini açıklar. İnsanların kötü eylemlerinin reenkarnasyon yoluyla sonraki nesilleri nasıl etkilediği karma felsefesine göre net bir şekilde açıklanmıştır.