Genel Kültür

New York’un Beş Mafya Ailesi – Bölüm 1

356946ac9c18be58623ad939abf4135c

New York’un meşhur beş Mafya ailesi 1930’lu yıllardan itibaren İtalyan-Amerikalıların organize olduğu suç aileleri / teşkilatlarıdır. Bunlar Bonanno, Colombo (Profaci), Gambino, Genovese and Lucchese aileleriydi. Zaman içerisinde Charles ”Lucky” Luciano isimli bir gangster tarafından kurulan bir komisyon New York’u ve hatta Birleşik devletleri bu beş mafya ailesi arasında paylaştırdı.

Bütün hikaye aslında Newyork’ta 1930 yılından önce faaliyet gösteren Genovese mafya ailesinin başındaki Giuseppe “Joe the Boss” Masseria‘nın New York’u ele geçirmek istemesiyle başladı. Giuseppe “Joe the Boss” Masseria, New York şehrinde faaliyet gösteren şimdilerde Genovese suç ailesi olarak bilinen ailenin  1922’den 1931 yılına kadar ki lideriydi. En büyük rakibi Salvatore Maranzano idi. Maranzano ilerde ismi Bonano olarak bilinecek mafya ailesinin kurucu lideriydi. Aile ismini Maranzano’dan sonra gelecek olan Joseph Bonano‘dan almıştı

Castellammarese Savaşı

Bu savaş yukarda isimlerini andığımız Giuseppe “Joe the Boss” Masseria ile Salvatore Maranzano arasında kanlı bir güç elde etme savaşıydı. Savaş adını mücadeleden galip çıkan Maranzano’nun memleketinden almaktaydı.  Savaşın sonunda Maranzano kendisini babaların babası (capo di tutti capi) ilan etti. Bununla birlikte kısa bir süre sonra o da Lucky Luciano önderliğindeki genç bir ekip tarafından öldürüldü. Çünkü savaştan önce Maranzano ve Luciano eşit şartlarda olmak üzere anlaşmışlardı. Maranzano sözünde durmayarak ve kendisini babaların babası (capo di tutti capi) ilan ederek anlaşmayı bozmuş oldu. Böylelikle kendi sonunu da hazırladı. Ölmeden önce Amerikan Mafya ailelerinin organizasyon yapısını elden geçirerek mafya tarihine imzasını attı. Onun getirdiği sisteme göre hiyerarşinin en tepesinde Baba vardı. altındaki ise sırayla

  • Underboss (Baba’dan sonra gelen ikinci adam)
  • Consiglieri (Danışman)
  • Captain (Kaptan)
  • Soldiers (Askerler)
  • Associates (Beraber iş yapılan tanıdıklar)

Lucky Luciano Amerikan tarihinin en zeki gangsteri olarak tarihe geçti çünkü liderliği almak ve babaların babası olmak yerine bir komisyon kurmayı tercih etti. Böylelikle lider olarak hem devletin hemde diğer 4 mafya babasının boy hedefi haline gelmekten kurtulduğu gibi karizmasıyla komisyonu kontrol altında tutmayı da başardı. Kurduğu komisyon üzerinden mafya aileleri arasındaki olası savaşları da diplomasi yoluyla çözmeyi öncelikli çözüm haline getirerek istikrarın kurucusu oldu.

 

Devam edecek…