Dinler & İnançlar

Sodom ve Gomora – Lut Peygamber ve Günahkar Kentler

1(Araf Suresi) O şehirler Sodom ve Gomorra şehirleridir. Peki bu şehirler Allah’ın gazabına neden uğramışlardır?

Sodom ve Gomora hikayesi İncil’in Tekvin yani yaratılış bölümünün 19. bölümünde geçer. Sodom ve Gomora Şeria nehri vadisinde bulunan iki kasabadır. Admah, Tseboim ve Tsoar ile birlikte Kitabı Mukaddes’te adı geçen beş ova kentinden ikisidir. Bu iki kasabanın sakinleri günaha girince Tanrı onları yok etmek ister. Hikayenin ana kahramanı olan İbrahim Peygamber kötüler ve günahkarlarla beraber günahsızlarında öldürülmemesi gerektiğini söyleyerek Tanrıdan merhamet diler. Bunun üzerine Tanrı’da Sodom ve Gomora kasabalarından toplamda 10 değerli insan bulabilirse cezdan vazgeçeğini söyler ve meleklerini soruşturma için gönderir. Netice itibariyle bu iki kasabanın İsrail’de, Lut Gölü’nün güneydoğusundaki el-Lisan Yarımadasının güneyinde sığ suların altında kaldıkları tahmin edilmektedir.

Sodom ve Gomorra kasabalarının tanrının gazabına uğrayaral yok olması Kitabı Mukaddes’in Eski Ahit kitabında anlatılan en ilginç hikâyelerden biridir ve aynı hikâye Kuran’da da yinelenmiştir. Hikayenin ana karakterleri İbrahim Peygamber ve yeğeni Lût Aleyhisselamdır. Hikâyeye göre İbrahim Peygamber ile Lût Aleyhisselam, Kenan topraklarında çobanlar olarak sürülerini otlatmaktadırlar. Otlatılacak hayvan sayısı yükseldikçe ülke ikisine de yetmez. Bunun üzerine İbrahim Peygamber ayrılmaları gereketiğine karar verir ve gideceği yeri ilk seçme hakkını Lût Aleyhisselama verir. Lût Aleyhisselam, Ölü Deniz’in kuzeyindeki Şeria Vadisinin bol sulu ovasını seçer ve “havzanın beş zengin kentinden” biri olan Sodom yakınlarına yerleşir. Diğer kentler Admah, Tseboim ve Tsoar’dır.

Sodom erkekleri günahkâr eşcinsellerdir ve Tanrı İbrahim Perygambere hepsini yok edeceği söyler. İbrahim Peygamber, suçluların yanında günahsız insanların da yok olacağını söyleyerek merhamet diler. Bunun üzerine Tanrı İki meleği İbrahim peygamber’in yeğeni Lût Aleyhisselama misafir olarak gönderir. Bunu haber alan Sodom halkının bir kısmı Lût Aleyhisselam’ın evine gelerek gelenlerin kim olduğunu sorarlar. Niyetleri kötüdür ve Lût Aleyhisselam onlara dil dökerek vazgeçirmek istese de işe yaramaz. Bunun üzerine onları vazgeçirme adına kendi bakire kızlarını onlara sunar fakat Sodomlular bunu da kabul etmez.Bu noktada araya giren melekler Melekler kapı önündeki Sodomlular’ı kör eder ve Lût Aleyhisselam’a ailesini alıp kaçmasını söylerler. Lût Aleyhisselam’dan ailesi le birlikte dışarı çıkmasını ve arkalarına bakmadan kaçmalarını söylerler. Lût Aleyhisselam söyleneni dinleyerek karısı ve iki kızını da yanına alıp arkasına hiç bakmadan yakınlardaki Tsoar kasabasına kaçmayı başarır. Tanrı Sodom ve Gomorra kentlerine kükürt ve ateş yağdırırken karısı merakla  arkasına bir bakış atar ve tuzdan bir heykele dönüşür.

Kuran’da Sodom ve Gomora’nın Hikayesi

Kur’an-ı Kerim’de yirmi yedi yerde adı geçen Lût Aleyhisselam’ın İbrahim’in peygamberliğini kabul ederek onunla birlikte dolaştığı ve peygamberlerden biri olduğu bildirilmektedir. Kur’ana göre Lût Aleyhisselam peygamber olarak görevlendirilip Sodom’ a gitmiştir. Lût Aleyhisselam kavmine Allah’a karşı günah işlemekten kaçınmalarını, kendisine yol göstericiliğini kabul etmelerini, kadınlar yerine erkeklerle ilişkiye girmenin büyük günah olduğunu bildirmiş ve doğru yola gelerek günahlarından tevbe etmelerini istemiştir.

Kavmi ise Lut Aleyhisselam’ı hiç ciddiye almamış hatta sürgün etmekle tehdit etmişlerdir. Bunun üzerine Lût Aleyhisselam azabını getirmesi için Allaha dua eder. Allah ahlaksız kavmi cezalandırmak üzere Cebrâîl, Mikâil ve İsrafil oldukları belirtilen üç meleği görevlendirir. Melekler genç ve yakışıklı birer erkek görünümünde önce İbrâhim Peygambere görünür ve oğlu İshak’ın doğumunu müjdelerler. Daha sonra Lut Kavmini yok etmek üzere geldiklerini de bildirirler. İbrahim Peygamber, Lut Aleyhisselam’ın da zarar göreceğini düşünürek orada yaşayan inananların kurtulması konusundaki dileğini meleklere bildirir.

Rivayetlere göre İbrâhim peygamber meleklere, içinde 400 inananın bulunduğu bir yeri yok edip etmeyeceklerini sorar ve bunun üzerine melekler böyle olması halinde oranın yok edilmeyeceğini söylerler. Sonrasında rakam 10’a kadar indirilir, ancak Ne hazindir ki Sodom’ da 10 inanan bile bulunamaz. Hikayenin bundan sonraki kısmı aşağı yukarı aynıdır. Melekler Lut’ un evini kuşatan ve içeri girmeye uğraşan halkın gözlerini kör ederek onları evin çevresinden uzaklaştırırlar. Farklı olan kısım ise Lut’ un kendisine inanan iki kızını alıp inanmayan karısını bırakarak şehirden kaçmasıdır. Yine de sonuç değişmez her iki hikayede de karısı kurtulamaz.

Kuran ve İncil’ Göre Felaketten Sonrası

Kitabı Mukaddes Şirketi” tarafından yayınlanmış, 1175 sayfalık Mukaddes-Eski ve Yeni Ahit” kitabının 17’nci, 18’inci sayfalarından alıntılanarak aktarırsak

Ve Lût Tsoardan çıkıp dağda oturdu ve iki kızı onunla beraberdi; çünkü Tsoarda oturmaktan korktu; ve o, ve iki kızı bir mağarada oturdular. Ve büyük kızı küçüğüne dedi: Babamız kocamıştır ve bütün dünyanın yoluna göre yanımıza girmek için memlekette erkek yoktur; gel, babamıza şarap içirelim ve babamızdan zürriyeti yaşatmak için onunla yatarız. Ve o gecede babalarına şarap içirdiler; ve büyük kız girip babası ile yattı. Ve onun yatmasını ve kalkmasını bilmedi. Ve vaki oldu ki, ertesi gün büyük kız küçüğüne dedi: İşte, dün gece babamla yattım; bu gece de ona şarap içirelim ve babamızdan zürriyet yaşatmak için, gir, onunla yat. Ve o gecede dahi babalarına şarap içirdiler ve küçük kız kalkıp onunla yattı. Ve onun yatmasını ve kalkmasını bilmedi. Lût’un iki kızı böylece babalarından gebe kaldılar. Ve büyük kız bir oğul doğurdu ve onun adını Moab çağırdı; o bugüne kadar Moablıların atasıdır. Ve küçük kız, o da bir oğul doğurdu ve onun adını Ben-ammi çağırdı; o bugüne kadar Ammon oğullarının atasıdır.

Yani kısacası Lût Aleyhisselam, kızlarını da yanına alarak bir mağaraya sığınır. Kızları uzun süren tecrit döneminde hiç evlenip çocuk sahibi olamayacakları korkusuna kapılarak babalarını sarhoş edip ne yaptığını fark edemeyeceği bir sırada iğfal ederler. Bu sapkın ilişkiden iki erkek evlat doğar: Moablılar ve Ammonoğulları kabilelerinin ataları olan Moab’lar ve Ben-Ammi (Ammonit’ler).

Kur’ana göre ise bu hikaye asla kabul görmez. Doğru hikaye, Lut aleyhisselam’ın kavminin helâkinden sonra, Şam bölgesine gidip, amcası İbrahim’in (aleyhisselam) yanında yedi sene kaldığıdır. Sonra Hicaz’a gidip, seksen yaşında iken orada vefat etti. Kabrinin, İbrahim aleyhisselamın kabrinin de bulunduğu Filistin’deki Halîlürrahmân’da veya Mekke-i mükerremede Kâbe yanında Hatim denilen yerde olduğu rivâyet edilir.

Sonuç

Sodom ve Gomora’nın gerçekte varolup olmadığı bilimsel kaynaklara göre tartışmalıdır. Kimileri bu iki kasabanın Lut gölünün latına olduğuna inanır. Tarihçiler de bu kasabaların fay hattına yakın bir yerde olduğuna ve bahsi geçen Tanrı’nın gazabının bölgeyi yerle bir eden bir deprem olduğuna yönelik tahminlerde bulunurlar. Ayrıca sözü edilen kükürt ve ateşin, yada balçıktan ateşin bu deprem sırasında yeraltındaki petrol ve doğalgaz kaynaklarının patlayarak yanmasından kaynaklandığı sanılmaktadır.