Dinler & İnançlar

Taoculuk Nedir?

Lao-TzuTaoculuk, Çin’in antik manevi geleneklerinden biridir. Bugün hem bir felsefe hem de bir din olarak görülür. Taoculuğu bir din olarak kabul eden insanlar Bu dinin en önemli kişisi olan Lao-Tzu’yu  tanrı olarak kabul ederler.

Taoculuk, MÖ yaklaşık 700’den 200 yılına kadar yaklaşık beş yüzyıl kadar süren, yüz düşünce okulu olarak bilinen Çin’deki verimli felsefi dönem sırasında ortaya çıktı. Han hanedanlığı sırasından bir ivme kazandı ve MS beşinci yüzyıl sırasında şimdiki şekline doğru somutlaştı.

Taoculuğun kurucusu Lao-Tzu’nin Konfüçyus’un bir çağdaşı olduğu ve imparatorluk kütüphanesinin sorumlusu olarak bir Çin hükümdarına  hizmet ettiği söylenir. Efsaneye göre yaşamının sonunda Lao-Tzu Çin sarayını terk etti ve Batı’ya doğru seyahat etti. Çin imparatorluğunun son kapısına vardığı zaman onun öğretilerine zaten aşina olan bir muhafız ile karşılaştı. Muhafız, Lao-Tzu’den Çin’den  ayrılmadan önce düşüncelerini kaydetmesini istedi ve Lao-Tzu’de Tao Te Ching‘i yazarak öyle yaptı. Tao: yol, Te: erdem, Ching: kitap anlamına gelir.

Tao Te Ching, sadece 5000 kelimeden oluşan ufak bir kitaptır. Ancak tüm Tao’cu felsefeyi oraya serer. Tao’nun kelimesi  ‘Yol’  anlamına gelir ve dünyada var olan herşey de bulunduğuna inanılır. Yaşamın değişip duran güçlerinin arkasındaki süreklilik olarak görülür. Taoculuk Tao ile tekrar birlik olmaya çağırır. Taocular dünyanın çatışmayla dolup taştığına ve Tao ile yeniden birlik olup uyumu başarabileceğimize inanırlar. Taoculuk hem kendini terbiye etmeyi hem de toplumsal dönüşümü savunur.

Taoizmin kurucusu Lao-Tzu’ya göre nesnelere ve kavramlara verdiğimiz anlamlar arzuları ve amaçları doğururlar. Arzu ve amaçlarımızdan ayrılmamız sonucu eylemsizliğe varırız. Eylemsizlik bir kere kavrandığında uyumlu yaşama geçiş kapısı açılır. Geçmişin pişmanlıkları ve gelecek kaygısı ve planları gibi gerçek yaşamdan koparan etkiler aynı zamanda insan yaşamında bir tür dengesizlik hali yaratır. Uyumlu yaşam ve doğal akış insanın içinde bulunduğu an ile bütünleşerek yaşamasını sağlar. Bu uyuma yolu izlemek denir. Yol anlamına gelen Tao kelimesiyle kastedilen budur.

Laozi’den başka Taoculuğun kökleri aynı zamanda Sarı İmparator olarak da bilinen Huang Di’ye uzanır. Bu anlamda Taoculuk felsefesi zaman zaman Huang-Lao  felsefesi olarak anılmıştır. Taoculuk aynı zamanda Laozi2nin müritlerinden biri olan Zhuangzhi’yi çok etkili bir öğretmen olarak dikkate alır.

Kişi için nefes alıştırmalarını içeren sağlıklı bir yaşam tarzını ve isteklerin azaltılmasını önerir. Taocular, bu hayatta barışçıl ve uyumlu olmanın önemine vurgu yapar ve ölümden sonra yaşama inanmazlar. Toplumsal olarak Taoculuk hükümetin müdahelesini ve savaş hallerini azaltmayı önerir. Topluma bel bağlayan Konfüçyusçuluk’un tersine Taoculuk yalnız bir yaşamın yeterli bir varoluş olduğunu önerir.

Taoculuk Mao Zedong’un Komünist Çin yönetimi sırasında kovuşturmaya uğramış ve bastırılmıştır. Bu yüzden günümüzde Taocuların byük bir bölümü Tayvan’da yaşamaktadır.

En bilinen Taocu uygulamaları Feng Shui ve Thai Chi’dir.