Dinler & İnançlar

Yunan Mitolojisi – Bölüm 2 – Zeus ve Kardeşleri

Clash-of-the-Titans-clash-of-the-titans

Kronos, Kiklopları ve Hekatonkheir’i Tartarusdan çıkarınca anneleri Tanrıça Gaea çok mutlu olmuştu. Bir önceki yazımızda belirttiğimiz gibi onlarda Kronos’ a minnettarlıklarını gösterme adına mükemmel bir saray inşa etmişlerdi.

Anneleri tanrıça Gaea yeryüzüne çekilerek dinlenmeye geçmesinden sonraKronos evrenin efendisi rolüne çabuk ısınmış ve tüm kardeşlerini tahakkümü altına almıştı. Evli Titanlar ikinci jenerasyon titanları kucaklarına almaya başlamıştı.

Okeanos ve Tethys’in Klymene adında bir şöhret tanrıçası olarak tanınacak kızları oldu ve bu kız  oldu Titan amcası batının hükümdarı İapetos’a aşık oldu. İkisinin evliliğinden Atlas isimli bir oğul doğdu. Bu çocuk büyüyünce çok iyi bir savaşçıya dönüştü ve amcası Kronos’un sağ kolu oldu. Klymene’nin İapetos ile evliliğinden Prometheus adlı bir oğulları daha oldu. Bu çocuk amcası Kronos kadar zekiydi ve en büyük özelliği ise insanı yaratmasıydı.

Phoebe ve Koios evliliğinden Leto isimli bir kız çocuğu doğdu. Bu kız çocukların koruyucusu tanrıça ünvanını aldı.

Hyperion ve Thea evliliğinden Helios ve Selena isimli çocuklar doğdu ki bunlar Güneş ve Ay’dan sorumlu oldular.

Cronus-and-Rhea

Kronos ise babası Uranüs’ün lanetinden korktuğu için evlenmiyordu. Çünkü babası Uranüs ölümünün faili oğlu Kronos’a kendi çocuklarından bul diye lanet etmişti. Ama gün geçtikçe bu laneti unuttu ve zaman içinde annesi Gaea’nın emanetleri olan Kikloplar ve Hekatonkheir’i de tekrar zincire vurdurarak Tartarus’a gönderdi. Aşık olduğu kızkardeşi Rhea ile evlenmiş Hestia adında bir kız çocukları olmuştu. Lakin Kronos babasının laneti aklına geldiği için Titan olareak değilde Tanrıça olarak doğan  bu çocuğu yutmuştu. Hestia’nın peşi sıra doğan DemeterHera, Hades ve Poseidon‘u da yuttu. Bu çocuklar Ttan kadar büyük değillerdi ama Titanlara göre çok daha kabiliyetli ve zeki doğmuş tanrı ve tanrıçalardı.

Kocası Kronos’a evlatlarını yuttuğu için kızgın olan Rhea’ya annesi Gaea yardım etti ve ona 6. çocuğunu doğurmak için Girit adasına gitmesini tavsiye etti. Bu çocuk Zeus‘tu. Rhea bu çocuğun yerine annesi Gaea’nın hediyesi olan bebeğe benzer bir taşı kocası Kronosa götürdü ve Kronos’un taşı yutmasıyla birlikte onu kandırmayı başardı.

 

Zeus Girit adasında bir mağarada Nimfaların ve Kuretelerin nezaretinde büyüdü. Nimfalar yeri ve denizi dolduran sayısız çokluktaki dişi, tanrısal varlıklardır. Ölümsüz değillerdir ama tanrılar gibi ambrosia ile beslendiklerinden çok uzun yıllar yaşarlar ve hep genç ve güzel kalırlar. Ambrosia ise tanrıların yiyeceği, kimi zaman içeceği ve genel olarak “sonsuz hayat” veren balımsı bir madde olarak tasvir Tanrıça Gaea’nın torunu Zeus’u korumak için yeraltından gönderdiği insansı tipler ise Kuretelerdi. Nimfaların ölümsüz keçisi Amaltheia ise çocuğun beslenme ihtiyacını gideriyordu. Ayrıca satirler de vardır lakin onların şu an için konumuzla alakası yok.

Zeus’un en büyük özelliği şekil değiştirebilmesiydi. Büyüdüğünde şekil değiştirerek Titan formuna büründü ve annesinin yardımıyla babası Kronos’un sarayına hizmetkar olarak girdi. Babasına içirdiği bir ilaçlı bir içki yoluyla kardeşlerini kusmasını sağladı. Özgürlüklerine kavuşan Zeus ve Kardeşleri kartal şekline bürünerek saraydan uçup gittiler ve esaretten kurtulmuş oldular.

Anneleri Rhea çocuklarına savaşmaları için taktik verdi. Etkili savaşabilmeleri için Kiklopları ve  Hekatonkheir’i Tartarustan çıkaramaları gerektiini söyledi. Çünkü Kikloplar çok iyi demircilerdi ve onlara diledikleri kadar silah yapabilirlerdi. Kronos’un sarayını yapan Hekatonkheir ise harika taş işçileriydi dolayısıyla babaları Kronos ile savaşacak bu altı tanrı ve tanrıçanın bu yardımlara ihtiyacı vardı.

Kikloplar ve Hekatonkheir’in Tartarusta tutsaklıkları süresince kardeşleri Kronos başlarına Kampe adında bir canavarı nöbetçi dikmişti. Bu canavar belden yukarısı yılan saçlı bir kadın formundayken belden aşağısı 4 ayaklı bir ejderha gibiydi. Kikloplar ve Hekatonkheir onun esaretinde yaşıyorlardı. Kronos’un çocukları Zeus’un liderliğindeki tanrılar onlara ulaşmayı başardılar ve kendilerine gizli gizli silah yapmalarını sağladılar.

Zeus’un silahi iki ucundan şimşekler çıkaran bir mızraktı. Poseidon’un silahı üç uçlu çatala benzeyen bir mızraktı Hades’in silahı ise kendisini görünmez yapan ve istediğinde korku dalgaları salan bir miğferdi.

Zeus elindeki mızrakla Kampe’yi öldürdü. Poseidon ise Kiklopların ve Hekatonkheir’in zincirlerini kırdı. Böylelikle kardeşler, Kiklopları ve Hekatonkheir’i kurtardılar. ve Titan Savaşı Başladı…

Devam edecek…