Arif Küme Yazıları & Denemeleri

Estarabim, Estarabim, Ne Demek Bu Estarabim ?

 

Erkin Koray’ın 1975 yılında çıkardığı şarkısı Estarabim, ne güzel bir şarkıdır. Dillerimize pelesenk olmuş bu şarkının anlamı hakkında herkes farklı şey söyler. Peki Estarabim ne demek ? Bir röportajında Erkin Koray anlamını hafiften ima etse dahi gerçeği söylemekten o da imtina eder. Linkini verdiğim röportajın 2:01 ‘inde bu imayı görebilirsiniz. Pek tabi suç işlemeye teşvik etmiş olmamak için sonra konuyu toparlar ve herkes ne anlamak istiyorsa onu anlasın türünden bir açıklamayla konuyu bağlar.

Halbuki kazın ayağı öyle değil.

Anlatayım da öğrenmiş ol.

Benim jenerasyonum olan 80 ve 90’lı yılların gençleri Turnike kelimesinin argo anlamını iyi bilirler. Turnike 8-10 gencin birarada iken yaktıkları tek ya da iki sigarayı elden ele dolaştırarak içmeleridir. İşte böyle bir turnikede dönen iki sigara aynı anda tek kişiye gelirse o eleman turnike de pişti olmuş olur.

Estarabim bu pişti olma halidir.

Şimdi yukarda anlattığım 8-10 kişilik turnike mizansenini gözünüzün önüne getirin ve şarkının dizelerini tekrar edin

Sağdan soldan Estarabim…

Yani berduş diyor ki sağımdan solumdan gelen sigarayla Estarabim oldum. Peki kelimenin kökeni nedir ? Etimoloji üzerinden anlatayım.

Ez Kürtçe de ben anlamına gelir. Tarab Arapça kökenli olup eski dilde yani Osmanlıca da sevinç, neşe ya da  şenlik anlamına gelir. -ım eki ise Türkçeleştiren bir ektir. Osmanlıca bildiğiniz üzere Arapça, Türkçe ve Farsça karışımı bir dil. Misal Zeki Müren Yoksun Bu Gece şarkısında  ”Zindan olacak tabe sabah bezm-i tarabım” dizesini geçirir.  Bezm-i Tarab sohbet meclisi neşe meclisi anlamına gelir.

Bu kadar açıklamadan sonra sanırım Estarabim’in anlam matematiğini yapmak daha kolay olsa gerek. Yani turnike esnasında aynı anda kendisine iki sigara denk gelen berduş Estarabim diye seslenirken aslında şöyle seslenir;

Neşelendim ! …