Biyografiler, Edebiyat

Jacques Derrida Kimdir?

Jacques DerridarFransız sömürgesi Cezayir’de doğan Jacques Derrida (1930–2004), II. Dünya Savaşı’nın ardından Paris’e gitti. Savaş sonrası dönemde Fransa’da yeniden canlanan felsefe dalında eğitim gördü. Derrida daha ziyade metin analizlerinde kullandığı yapıbozum yöntemi ile tanınmaktadır. ABD ve Avrupa’da bu yöntem edebiyat, tarih ve siyaset bilimi gibi alanlarda kısa sürede çok popüler hale geldi.

Yapıbozum Yöntemi Nedir?

Derrida’ya göre sözcükler nadiren ilk anda ima ettikleri şeyi kast ederler. Gerçekte sözlerin saklı anlamları bulunmaktadır. Arka planda önyargılar ve ikilemler gizlidir. Bir kitabı ya da makaleyi yapıbozuma uğratmak onda saklı bulunan gizli anlamlar ağını açığa vurmaktır.

Doğumu ve Hayatı

Jacques Derrida 1956 yılında Paris’teki École Normale Supérieure’den mezun oldu. Kısa bir dönem ABD’de çalıştı. 1964 yılında kendisini önemli bir filozof haline getiren iki önemli makale yayınladı. 1967 yılında on iki ay içerisinde üç kitap yazdı: Writing and Difference (Yazı ve Fark), Speech and Phenomena (Konuşma ve Fenomen) ve Of Grammatology (Gramatoloji). Yapıbozum kavramını da ilk bu sene kullandı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde garip karakteri ön plandaydı. Resminin çekilmesine karşı çıkıyordu. Dersleri anlaşılmazdı. Nazik bir görünümü vardı. Pek çok savaş sonrası entelektüelinden farklı olarak başlarda siyasetin dışında kalmaya çalıştı. Hiçbir zaman Fransız Komünist Partisi’ne girmedi.

Derrida’nın etkisi özellikle ABD’de belirgin oldu. Feministler, post-kolonyal ve post-modernist düşünürler tarafından benimsendi. Derrida’nın destekçilerine göre yapıbozum eski metinlerde gizlenmiş olan anlamları ortaya çıkartmak için işlevsel bir yöntemdi. Geleneksel fikirlere içkin olan ırkçı ya da cinsiyetçi varsayımların ortaya çıkarılmasına katkı sağlayabilirdi. Onu eleştirenlere göreyse yapıbozum tartışmalı bir yöntemdi. Zira nesillerden beri saygı duyulan felsefi ve politik metinleri edebi metaforlar seviyesine indirgiyordu. Ömrünün son dönemlerinde doğru Jacques Derrida sahip olduğu üne biraz daha alışmıştı. Daha fazla röportaj veriyor ve resimlerinin çekilmesine izin veriyordu.

Atlantik’in her iki yakasında da akademik bir yıldızdı. Johns Hopkins, Yale, Buffalo’daki New York Eyalet Üniversitesi ve Irvine’deki Kaliforniya Üniversitesi gibi okullarda dersler verdi. Jacques Derrida yetmiş dört yaşında Paris’te pankreas kanserinden öldü.

Ek Bilgiler

  1. 1940 yılında Almanya Fransa’yı işgal ettikten sonra Naziler’in kuklası olan Vichy rejimi bir dizi Yahudi karşıtı yasa çıkardı. Bunlardan biri de Yahudilerin devlet okullarına gitmesini kısıtlıyordu. Bu nedenle Jacques Derrida on iki yaşındayken okuldan çıkarılmıştı.
  2. 1970’lerde dünya çapında bir üne sahip olmasına rağmen 1980 yılına kadar felsefe doktorasını tamamlamadı. Doktorasını aldığında elli yaşındaydı.
  3. 1991 yılında Derrida’nın avukatları içinde Martin Heidegger’in (1889–1976) Naziler’le bağlantısını savunduğu bir röportajının da yer aldığı bir kitabın basımını engellediler. Jacques Derrida kitabın çevirisinin kendi görüşlerini çarpıttığını ileri sürdü. Buna karşılık bu tavrını eleştirenler onu sansürcülükle suçladı.