bağlama duası
Arif Küme Yazıları & Denemeleri, Dinler & İnançlar

Kurdun Ağzını Bağlama Duası

bağlama duasıAnadolu’nun eski adetlerinden birisi; Kurdun ağzını bağlama duası

Kaybolan inek yada koyun herhangi bir hayvanın kurtlar tarafından yenilmemesi için edilen dua.

Hayvanı kaybolan kişi hocaya gelir ve ondan kurdun ağzını bağlamasını ister.

Uygulama basit ama duayı yapanın işinin ehli olması şart.

Kaybolduğu yer baz alınarak hayvanın gitmiş olabileceği muhtemel alan belirlenir. Böylece duanın geçerli olacağı arazinin sınırları hayvanın kaybolduğu yere göre çizilmiş olur. Yapılan duadan sonra bu alana giren kurdun ağzı kilitlenir ve ağzını açamaz hale gelir.

Sonuç olarak dua ile bağlanan alan içerisinde ineklere, koyunlara dokunamadan gider.

Elbette alanın belirlenmesi çok mühim. Çünkü belirlenen alan çok büyük olursa, kurt içinde kalır, çıkamaz ve açlıktan ölür. Çok küçük olursa kaybolan hayvanı canlı bulma şansı azalır. Bu yüzden günaha girmemek için, sadece ineğin gezebileceği kadar alanı dua ile belirlemek elzemdir.

Dua okunup hayvan bulunduktan sonra da düğüm illaki çözülmeli. Aksi takdirde o alan içerisinde kalan kurt aç kalmaya mahkumdur ki bu da hayvanın nasibini engellemek olur ve yine günahtır.

Dedik ya duayı işin ehli hocaların yapması şart. Hatta güzel de bir hikaye vardır bununla alakalı.

Köylünün biri hocaya gelir ve davarlarını salacağını ama kurttan kuştan korunmaları için kurdun ağzını bağlama duası yapmasını rica eder. Hoca tamam der duayı okur ve bağladım kurdun ağzını deyip köylüyü gönderir. Köylü eve varır, açar kapıları ve salar davarları meraya.

Sabah olduğunda davarlar eve dönmeye başlar ama köylü bakar ki ineklerden bir kaçı dönmemiş. Hemen ineklerin otladığı meraya doğru seyirtince birde bakar ki ineklerden ikisi yerde, kurt telef etmiş. Köylü gördüğü manzaranın hışmıyla varır hocanın yanına ve bağırarak;

”Sen kurdun ağzını nasıl bağladın? bak ineklerin ikisini telef etti kurtlar!” der.

Hoca bakmış durum kötü, dayağı yiyecek, hemen bir ”Eyvah” çekmiş;

”Eyvah ki eyvah, ben ağızlarını bağlayacağıma götlerini bağladım. Şimdi bu kurtlar senin inekleri yedi ama çıkaramayacaklar” demiş.

Köylü de duyduğu cevaptan bezmiş bir şekilde cevap vermiş;

”Yahu hoca kurt ineği yedikten sonra sıçsa ne olur, şıçmasa ne olur… ”