Tarih

Oturan Boğa Kimdir?

Oturan Boğa (1831-1890) bir Siu savaşçısı ve kabile şefiydi. ABD Ordusu’nun 7. Süvari Birliği’ni Little Bighorn (1876) Savaşı’nda yenilgiye uğratarak büyük bir ün kazanmıştı. Siuların, Yarbay George Armstrong Custer (1839–1876) gibi bir komutanı beklenmedik bir şekilde yenmesi Amerikan kamuoyunda şok etkisi yarattı. Bu olay sayesinde Oturan Boğa Amerikan yerlileri arasında büyük bir kahraman haline geldi.

Bugün Güney Dakota’da bulunan Grand River yakınlarında doğdu. Siular’ın, Minnesota’dan Montana’ya kadar uzanan büyük düzlüklerde yaşayan Hunkpapa Lakota kolundandı. Henüz genç bir delikanlıyken savaşçı oldu. İlk savaşını on dört yaşındayken The Crow karşısında verdi. ABD ordusunun kaşısına ise ilk olarak 1863 yılının Haziran ayında çıktı.

İç Savaş’tan sonra ABD’nin batıya doğru yayılması hızlanmıştı. Eski Siu av alanlarının üzerinde tren yolları ve telgraf hatları kuruluyordu. Kabilenin yemek ihtiyacını karşılayan bizon sürüleri, aşırı avlanma sonucu soylarının tükenme tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Dakota’daki Black Hills’te altın bulunması buraya büyük bir yerleşimci dalgasının gelmesine neden oldu. Ancak bölge Siular için kutsal kabul ediliyordu. Black Hills, Siular ile ABD hükümeti arasında yapılan özel bir anlaşmayla korunma altına alınmıştı. Ne var ki ABD 1876 yılında anlaşmayı iptal etti.

Little Bighorn Savaşı, 25 Haziran 1876 tarihinde gerçekleşti. Efsaneye göre Oturan Boğa bu savaşta olacakları rüyasında görmüştü. Custer’ın süvarileri Siu savaşçılarının kampına baskın düzenlediler. Eski bir İç Savaş gazisi olan Custer, Siuların sayısını yanlış hesaplamıştı. Bütün güçleri, Oturan Boğa ve Oglala Lakota savaş şefi Çılgın At (1842–1877) liderliğindeki Siular tarafından imha edildi.

Haberler Washington’a ulaşır ulaşmaz binlerce asker Dakota’ya doğru yola çıktı. Sonraki beş yıl boyunca ordu Siu şeflerini avladı. 1877 yılında Oturan Boğa Kanada’ya kaçtı. Daha sonra geri dönmek zorunda kaldı ve 1881 yılında teslim oldu. “Kabilemin silahını teslim eden son adamı olarak anımsanmak isterim,” diyecekti. Artık kendilerine ayrılmış özel yaşam alanlarının sınırları içerisinde yaşamak zorunda bırakılan Siu kabileleri, 1890 yılında Hayalet Dansları yapmaya başladılar. Bu dini seremonilerin beyazları kovacağı ve eski hayatlarını geri getireceği düşünülüyordu. Federal otoriteler bu törenlerin olası bir yerli isyanını teşvik etmesinden korktular. Oturan Boğa’nın bu seremonilere katılmasını engellemek ve onu tutuklamak için bölgeye polisler gönderildi. Bu sırada yaşanan bir silahlı çatışmada Oturan Boğa hayatını kaybetti.

Ek Bilgiler

  1. Oturan Boğa, Güney Dakota’daki Mobridge’e gömüldü. Bu bölgede 12 milyon dolar değerinde bir anıt mezar yapılması önerisi, şefin soyundan gelenler mezarın turistler için bir cazibe merkezine dönüşmesini istemedikleri için 2007 yılında askıya alındı.
  2. Amerikan yerlisi ve aktivisti aktör Russell Means (1939–), Oglala Lakota Siu yerleşiminde doğmuştu. 1995 yapımı “Buffalo Girls” (Bufalo Kızlar) filminde Oturan Boğa’yı oynadı.
  3. 2002 yılında yapılan ABD nüfus sayımına göre Siular, Cherokee ve Navajolar’dan sonra üçüncü büyük Amerikan yerlisi grubudur.