Dinler & İnançlar

Dinler ve inanç sistemleri hakkında bilgiler sunar

Dinler & İnançlar

Ağlama Duvarı’nın Hikayesi

 Hazreti Süleyman ilk Yahudi tapınağını Küdüs’te M.Ö 10. yüzyılda üç ana amaç belirleyerek inşa etti. Birincisi Yahudi inancının İsrail’deki merkezi olması, İkincisi Tanrıya adanan hayvanların kurban edilme yeri olarak kullanılması ve üçüncüsü,Musa’ya Sina dağında verilen ve içinde 10 emri barındıran Ahit Sandığı için kalıcı bir ev olması. İsrail tarihindeki en […]

Dinler & İnançlar

Hindu Destanları Mahabharata ve Ramayana

Hindu geleneğinde iki önemli destan vardır bunlar Mahabharata ve Ramayana‘dır.  Bharata İmparatorluğunun büyük destanı anlamına gelen Mahabharata Destanı biline en eski destan olduğu gibi 100000’den fazla mısrasıyla biline en uzun ikinci Destan olarak da kabul edilir. Köklerinin M.Ö 3000 yılına kadar izi sürülebilir lakin şimdiki şekli M.S 300-400 yılları arasında […]

Dinler & İnançlar

Şintoizm

Japonyanın yerel dini olan Şintoizm, Japon kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Şintoizm M.S 300 ile 600 yılları arasında ortaya çıktı. En önemli tanrısı güneş tanrıçası olarak da bilinen Amaterasu‘dur Amaterasu’nun torunlarının japonya’yı birleştiren İmparator ve onun soyundan gelen ailesi olduğuna inanılır. Yani İmparator ve ailesi aslında yarı tanrı olarak görülür. Efsaneye göre Amaterasunun […]

Dinler & İnançlar

Karma Nedir?

Karma Hindu inancının merkezi olup ahlaki bir sebep sonuç döngüsüdür. Hinduizm gelenekleri, M.Ö 3000 yılına kadar gider ve aslında bu inancın bilinen bir kurucusu yoktur. Hindular doğum, yaşam ölüm ve reenkarnasyondan oluşan bir döngüye inanırlar. Yaşam boyunca bir kişinin iyi veya kötü eylemleri o kişinin karmasını etkiler. Bu kavram ne […]

Dinler & İnançlar Editörün Seçtikleri

Hinduizm ve Kast Sistemi

Hindistan’ın kast sistemi hem Hindistan tarihinde hem de Hinduizm dininde derin bir şekilde toplum genlerine işlemiş ayrımcılığa dayanan bir yapıdır. Hindu geleneğine göre Tanrı Brahma insanı balçıktan yarattı ve dört kast onun vücut parçalarından çıktı. Brahmanlar (rahip sınıfı) ağzından, Kshatriyalar (yönetici ve savaşçı sınıfı) kollarından,  Vaishyas (toprak sahibi ve tüccarlar) […]

Dinler & İnançlar

Sihizm ve Sihler

Sihizm 38 yaşındayken her yerde, her zaman var olan ve sonsuz özelliklere sahip tek bir Tanrı olduğuna dair vahiy aldığını iddia eden Guru Nanak tarafından Hindistanda 15. yy’da kurulmuştur. Sih inacına göre Tanrının adı ”Ek Onkar” idi. Guru Nanak tarafından dikte edilen inanç sistemine göre insanlar günlük hayatta ritüel veya […]

Dinler & İnançlar

Zen ve Nirvana

Bir din, felsefe, yaşam biçimi ve sanat formu olarak ortaya çıkan Zen Budizmi, M.S 520 yılında Bodhidarma adında bir adamla başladı.İnanlara göre Bodhidarma, Hindistan’dan Çin Krallığına seyehat etti  ve burada Çin Kralı Wu’nun karşısına çıkarak kişisel çıkarın değersiz olduğuna dair bir söylemde bulundu. İlerleyen zamanlarda öğrenci kabul etmeden önce dokuz […]

Biyografiler Dinler & İnançlar

Zerdüşt ve Zerdüştlük

Zerdüştlük Dünyanın bilinen ilk tek tanrıcı dinidir. M.Ö yedinci yüzyılda formunu tamamladığı düşünülmekle birlikte kesin bir tarih koymak mümkün değildir. Kurucusu aynı zamanda bugünkü İran’da eski Pers topraklarında yaşamış varlıklı bir adam olan Zerdüşt idi. Bununla birlikte Zerdüşt dininin yaratıcısı olan üç peygamberden bahsedilir; I. Zerdüşt yaklaşık olarak MÖ 3000 yıllarında yaşayan Mahabat, […]

Biyografiler Dinler & İnançlar

Jonathan Edwards Kimdir?

Zaman zaman dinleyicilerini gözyaşlarına boğan ateşli ve duygusal vaazları ile tanınan Jonathan Edwards (1703-1758) “Büyük Uyanış”ın önde gelen simalarından biriydi. Massachusetts’teki Northampton’da başlayan dini bir hareket olan “Büyük Uyanış,” 1730’larda on üç Amerikan kolonisini etkilemiştir. Doğumu ve Hayatı Edwards, Connecticut’lı bir vaiz olan Timothy Edwards’ın (1668-1759) oğluydu. Dedesi ise Massachusetts’te […]

Biyografiler Dinler & İnançlar

John Wesley Kimdir?

1709 yılında İngiltere’deki Epworth’ta bir Anglikan vaizinin evi yandı. Bir mucize eseri olarak vaizin altı yaşındaki oğlu John Wesley (1703-1791) alevlerden sağ kurtulmayı başardı. Wesley bu olayı asla unutmayacaktı. Wesley, Metodist kilisesini kurduktan çok sonra kendisinin o yangından Tanrı’ya hizmet etmek için kurtarıldığını söyleyecekti. John Wesley, Doğu İngiltere’de yaşayan dindar […]