Yazar: Mustafa Arif

İstanbul Ansiklopedisi

ABACIÇEŞMESİ SOKAĞI

Süleymaniye’nin altında, Eminönü kazasının Küçükpazar nahiyesinin Hoca Gıyaseddin mahallesindedir (B. : Hoca Gıyaseddin mahallesi); Vefa caddesiyle Sarı Beyazıd caddesi arasın­da, hafif meyilli, mukavves, bir araba rahat rahat geçebilecek kadar geniş; kaba taş dö­şeli ve bozukça bir sokaktır.. İnerken sağda biri isimsiz, biri Sarı Bayazıd çıkmazı adında iki çıkmaz sokak vardır. Ortasına yakın bir belediye sokak […]

İstanbul Ansiklopedisi

ABACI ÇEŞMESİ

Süleymaniye al­tında kendi adını taşıyan sokaktadır. Destari Mustafa Paşa tarafından 1608 (H. 1007) yılında yaptırılmıştır. Kesme tastan klâsik üslûptadır. Güzel bir celi hat ile bir beyitlik tarih kitabesi vardır: Hükmî bu mısra binai çeşmeye tarihtir, ‘ Abı sâfl akdi sâyi Mustafa Paşayile” Suyu kesilmiş, teknesi kaldırımla bir ol­muş, Hilesiz, harap […]

İstanbul Ansiklopedisi

Abacı Aralığı

Fatih kazası Karagümrük nahiyesinin Ka’riye Atik Ali Pa­şa mahallesindedir. (B.: Ka’riye Atikalipaşa mahallesi). Edirnekapı tramvay durağı kav­sinin yanmda, Mihrimah camiinin karşısına düşer; Fevzipaşa tramvay caddesiyle Ka’ri­ye yağhanesi sokağı arasında, üzerinde ah­şap ve beton birkaç ev ve meydanımsı birkaç arsa, cadde kavşağının sağ başmda bir dükkân bulunan henüz tanzim edilmemiş toprak […]

İstanbul Ansiklopedisi

Aba, Abacılar

Kaba ve kaim bir nevi yünlü kumaş ve bu kumaştan yapılan esvap; İstanbulda bilhassa küçük esnaf ve ayak takımı ile dervişler, hal ve vakti icabı çuha giyinmesi lâzım gelirken, yaradılışının dervişane tevazuunu feda edemiyen kimse­ler tarafından kullanılırdı. On yedinci asır ortalarında İstanbulluları kendine mahsus zarif kıyafetlerine hayran bırakmakla meş­hur Abaza Mehmed Paşa, […]

Nostalji

İddialı Sanatkar – Necip Fazıl Kısakürek Anlatıyor…

CEMİYETİMİZ, Necip Fazıl Kısakürek gibi bir muharriri bulunduğuna memnun olmalıdır. Hâdiseler kapalı bir ufuk ve geri­sinde neler saklandığı bilinemez olduğuna göre, bize, bu sıkıntılı ka­ranlığın esrarını yırtıp açan bir sihirli kalemden nasıl memnun olmayalım? Günden güne fenalaşan bir hastanın kurtuluşu veya ölüm hükmünü bir an içinde açığa vura­bilen insana, sadece […]

Arif Küme Yazıları & Denemeleri

Oyuncak Gibi

Gözüme bir uçurum gibi görünen bu hikayeye baş aşağı bırakacağım kendimi. Dibi bulduğumda yazının sonu gelmiş olacak. Lise çağlarındayım, kaçıncı sınıfım hatırlamıyorum. Okulun futbol takımının antreman arası geldiğinde kantinden aldığım çeyrek ekmek patso atıştırmalıkla arkada ki ağaçlı bahçeye geçip bir ağacın dibinde kendimi konaklatmışım. Açlık ve yorgunluktan bitap halde karnımı doyurmaya hazırlanırken […]

Kara Fatma Manastırda - Mekki Sait Bey ve Kara Fatma
Nostalji

Kara Fatma Rus Manastırında – Yedigün Mecmuası, Sayı 22 – 1933

Arkadaşımız Mekki Sait bey bu yazısında Kara Fatma ‘yı barındığı Rus manastırında nasıl bulduğunu anlatıyor ve Türkiyenin en has en temiz en pişkin ve en lezzetli ekmeğini pişiren Tophane fırıncılarına hitap ediyor. Galatadaki Rus Manastırı tıklım tıklım insan dolu. Her katı koskoca bir mahalle her odasında bir aile barınıyor her […]

üst perdeden konuşmak
Arif Küme Yazıları & Denemeleri

Üst Perdeden Konuşmak

Üst perdeden konuşmak yahut üst perdeden başlamak ifadelerini siz de duymuşsunuzdur. İfadenin kökeni Abdulhamit döneminin şurayı devlet reislerinden Akif paşa‘dan rivayet edilir. Devrin kötü ve kararsız günlerinden birinde Akif paşa Osmanlı devletinin en kuvvetli dünya devleti olduğunu iddia eden bir Nazır paşaya şu hikayeyi anlatır; Birinci Abdülhamit yahut III. Selim […]

Büyük Petro
Tarih

Büyük Petro Kimdir?

Büyük Petro 1682’den 1725 yılına kadar hükümdarlığı sırasında ulusunu büyük bir güç olması arzusuyla yönetti. Fransa Kralı XIV. Louis sonrasında onu kendisine model alarak, mutlak bir kral olarak ülkeyi yönetti. Başkenti St. Petersburg’da, Versailles sarayını gölgede bırakması niyetiyle göz alıcı sarayını yaptırdı. Petro’nun tahta çıkmasından hemen önce Rusya, ne tam […]

eratosthenes
Biyografiler

Eratosthenes Kimdir?

Antik Yunan’da çoğu bilim insanı dünyanın yuvarlak olduğuna inanıyordu. Fakat hiçbiri, İskenderiye’nin baş kütüphanecisi Eratosthenes isimli ilim adamının (MÖ 276-194) dünyanın büyüklüğünü ölçmek için dahiyane bir yöntem geliştirdiği MÖ III. yüzyıla dek onun ne kadar büyük olduğunu bilememiştir. Eratosthenes, Mısır’da Asvan yakınlarında özel bir kuyu biliyordu. Yılın en uzun günü […]